2018: Сучасні підходи до управління підприємством

					##issue.viewIssueIdentification##
Збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції
Опубліковано: 2018-06-04

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання

Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки

Логістика та управління ланцюжками поставок:вітчизняний та закордонний досвід