Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику наукових праць учасників  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» представлено результати науково-дослідницької роботи з питань теоретичних та прикладних засад формування та розвитку конкурентоспроможності сучасного бізнесу; утворення та взаємозв’язку  інноваційних, інформаційних та інвестиційних складових сучасних підходів до управління підприємством; макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств  в контексті міжнародної інтеграції.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів  економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.


Процес рецензування

Періодичність публікації

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

Учасник

Історія журналу

Голова програмного комітету:

Гавриш О.А., д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу.

  

Члени програмного комітету:

  1. Дергачова В.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту КПІ ім.Ігоря Сікорського.
  2. Смолін І.В., д.е.н., проф.кафедри стратегії підприємства ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".
  3. Смоляр Л.Г., к.е.н., проф., ректор ПВНЗ "Міжнародний універитет фінансів".
  4. Тупкало В.М., д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційно-аналітичної і інноваційної діяльності Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".
  5. Ушенко Н.В., д.е.н., проф., професор кафедри економіки, Національний авіаційний університет.
  6. Чужиков В.І., д.е.н., проф., завідувая кафедри європейської інтеграції, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".
  7. Шульгіна Л.М., д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту, КПІ ім.Ігоря Сікорського.