Редакційний штат

Редактори

Олександр Володимирович Редько, НТУУ "КПИ" ФММ кафедра менеджментант, Ukraine

Яна Колешня, Ukraine

Володимир Вадимович Давиденко, Ukraine

Олександр Юрійович Мінкін, НТУУ"КПІ ім.І.Сікорського"", Ukraine

Вікторія Валеріївна Чорній, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine

Редактор розділу

Олександр Юрійович Мінкін, НТУУ"КПІ ім.І.Сікорського"", Ukraine