2019: Сучасні підходи до управління підприємством

Збірник тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції
Опубліковано: 2019-11-06

Весь випуск

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання

Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки

Логістика та управління ланцюжками поставок:вітчизняний та закордонний досвід