АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • А В Горецька
  • М А Чайковська

Ключові слова:

розвиток, мале підприємництво, малий бізнес, бюрократія

Анотація

Малі підприємства відіграють велику роль у розвитку економіки будь-якої держави, особливо таких країн як Україна, яка входить до переліку країн із перехідною економікою та знаходиться на стадії активного розвитку ринкових відносин. Потрібно зрозуміти наскільки важливо сприяти розвиткові малих підприємств, адже вони мають деякі особливості, якими не наділені великі підприємства.
По-перше, малий бізнес може швидко реагувати на зміну кон’юктури ринку та пристосовуватись до вимог покупців за короткий час. По-друге, малі підприємства створюють внутрішньогалузеву конкуренцію. До речі, саме ця особливість малого бізнесу відіграла певну роль у демонополізації економіки промислово розвинених країн. Варто зауважити, що в країнах ЄС частка малого та середнього бізнесу складає 90 % [1], а їх внесок у ВВП – близько 60 %[2]. У нашій країні внесок малих та середніх підприємств у ВВП становить лише 10%[2].
Чому ж малий бізнес у нашій країні такий нерозвинений? Першопричиною є те, що держава не створила якісного механізму підтримки для розвитку малого підприємництва. В Україні влада встановила занадто високі податки для суб’єктів малого бізнесу. Це сприяє тому, що підприємства починають вести подвійну бухгалтерію: приховувати справжні доходи; видавати заробітну плату працівникам у «конвертах» , щоб зекономити на податках пенсійному фонду. Така тінізація може розповсюджуватись у межах галузі та накопичуватись як «снігова куля». Адже при виході в тінь, ціни на товар, який виробляє ця компанія, знижуються, бо підприємець мінімізував витрати на податки й тим самим знизив собівартість продукції. На ринку це призведе до збільшення попиту на цей товар через нижчу ціну, ніж у конкурентів. Іншим фірмам-конкурентам доведеться також знижувати ціну, щоб їхній товар купували, а зробити вони це можуть, у більшості випадків, завдяки недобросовісній конкуренції, одним із методів якої є економія на податках.
В Україні немає належно сформульованої законодавчо-нормативної бази, яка б захищала та регулювала права суб’єктів малого бізнесу. Також існує велика кількість законів та нормативних актів із «підводними каменями», до яких часто вносяться поправки та доповнення. До того ж із цього випливає ще одна причина непопулярності малого бізнесу – корупція. Доволі часто державні службовці зловживають своїми посадовими обов’язками, щоб нажитися на підприємцях, які не володіють знаннями господарчого кодексу України. Наприклад, проводять несанкціоновані перевірки, виписують неіснуючі штрафи тощо.
На додаток, ще однією причиною того, що мале підприємництво є нерозвиненим, є бюрократія. Приватному підприємцю потрібно пройти безліч інстанцій, щоб зареєструвати свою фірму, витратити багато часу в чергах, заплатити немалу суму грошей за адміністративні послуги.
В Україні також недостатньо розвинений ринок кредитних ресурсів. Підприємець, бажаючи створити власний бізнес, стикається з проблемою високих відсоткових ставок на отримання довгострокового банківського кредиту. Тож фірми змушені покладатися, в основному, на власні заощадження або на капітал від приватних осіб.
Уряду потрібно зосередити увагу на підтримці та стимулюванні малих підприємців, адже з розвитком малого підприємництва підвищиться конкурентоспроможність української економіки, зросте відсоток зайнятості населення, знизиться рівень монополізації на ринку.
Перш за все потрібно реформувати податкове законодавство. Високі податки призводять до того, що мотивація в суб’єктів малого бізнесу падає, бо часто трапляються такі ситуації, що більша частина прибутку йде на сплату податків. Для українських реалій доцільно було б запровадити метод розрахунку податків за загальновідомою кривою Артура Лаффера. Реформа допоможе створити стимули та буде сприяти розширенню національного виробництва та доходу. Доцільно було б знизити податки або тимчасово звільнити від їх сплати компанії, які тільки вийшли на ринок.
Також владі потрібно створити систему пільг для малих підприємств та зобов’язати комерційні банки робити знижку на довгострокові кредити для людей, які хочуть створити свою справу, але при цьому не володіють достатнім стартовим капіталом. Також держава може підтримати розвиток малого підприємництва, збільшуючи обсяг держзамовлень у них.
Можна зробити висновок, що мале підприємництво є дуже перспективним. Малий бізнес виступає рушійною силою, яка допомогла багатьом країнам покращити загальний стан економіки. Тож українська влада має звернути увагу на цей сектор підприємництва та створити сприятливі умови для його розвитку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки