ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ З УРАХУВАННЯМ ВИТРАТ НА ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ

Автор(и)

  • І О Лапкіна
  • М Г Михайленко

Ключові слова:

цінова стратегія, ціноутворення, витрати

Анотація

На сьогоднішній день важливим аспектом ціноутворення товару є не тільки собівартість, але й супутні витрати. В даній роботі приділено увагу такому аспекту ціноутворення, як витрати на зберігання. Відомо, що величина запасу тісно пов’язана з регулярністю постачання: чим більший запас, тим рідше необхідно надходження нових партій замовлення, відповідно витрати на поставки зменшуються, проте, в такому випадку збільшуються витрати на зберігання запасів. Тому для підприємств, що займаються зберіганням товарів як для подальшого розподілення, так і для безпосереднього продажу, є важливим знаходження оптимального розміру запасів. Результати даного дослідження можуть бути використані компаніями, що самостійно встановлюють ціну на продукцію та у діяльності яких задіяно зберігання запасів. Розрахунки проводилися з використанням статистичних даних дистриб’юторської компанії «Классік.А» за позицією «лобове автомобільне скло Mitsubishi Outlander 2006» трьох виробників. В якості вхідних даних необхідно мати: щомісячний попит, річний обсяг попиту, витрати на зберігання запасів, оптову ціну закупівлі, роздрібну ціну на реалізацію, накладні витрати при децентралізованій моделі розміщення запасів та загальні накладні витрати при централізованій моделі розміщення запасів. Далі, використовуючи класичну теорію запасів, знаходяться величини, необхідні для визначення річного доходу від продажу товару, річних витрат на утримання базового запасу та річних витрат на утримання страхового запасу, а саме: витрати на зберігання запасів, вартість запасів, витрати на постачання, інтервал повторного замовлення, витрати на зберігання річного страхового запасу з урахуванням коефіцієнту кореляції, витрати на постачання за рік, вартість річного страхового запасу з урахуванням коефіцієнту кореляції, витрати на утримання запасів, необхідну величину страхового запасу за використання централізованої моделі розміщення запасів при невизначеності попиту і тривалості циклу виконання замовлення з урахуванням коефіцієнта кореляції, загальний інтервал повторного замовлення для консолідованих партій вантажу, накладні витрати при багатономенклатурній моделі розміщення запасів. Зазначимо, що створювати прогнози стосовно розмірів майбутніх запасів та відповідних цінових стратегій для вирішення задачі вибору оптимальної цінової стратегії підприємства, необхідно з урахуванням можливого ймовірнісного попиту, тобто в умовах ризику та невизначеності. Для вирішення задач в зазначених умовах використовується математичний апарат теорії ігор. В даному випадку між сторонами (учасниками) відсутній «антагонізм», такі ситуації називають «іграми з природою». В такій грі перша сторона – підприємство - приймає рішення, а друга сторона - «природа» (попит) - не надає першій стороні свідомої, агресивної протидії, проте її реальна поведінка невідома. Для розв’язання задачі було складено платіжну матрицю {qij}m× n , у якій ймовірнісні цінові стратегії підприємства i(i= 1,m,m= 7) відповідають номеру рядка в платіжній матриці, а ймовірнісні стани «природи» j( j= 1,n,n= 7) , відповідають номеру стовпця. Сукупність ймовірнісних стратегій та станів «природи» формується на основі статистичних даних (базового варіанту) та можливих ймовірнісних станів. З позиції теорії ігор фінансовий показник річного доходу компанії, з вирахуванням витрат на утримання запасів, розглядається як виграш – qij при застосуванні i -ої стратегії за j -го стану «природи». Для розв’язання поставленої задачі було виконано наступні кроки: оцінено мінімальний виграш при застосуванні i -х стратегій; оцінено максимальний виграш при застосуванні i -х стратегій; складено матрицю ризиків; розраховано значення критеріїв; на основі комплексного аналізу обґрунтовано рішення по вибору найвигіднішої для компанії цінової стратегії. Отримавши імовірнісно можливі варіанти доходу з вирахуванням витрат на утримання запасів та виконавши розрахунки значень критеріїв, було надано рекомендації щодо оптимальної цінової стратегії, відповідно до змісту критеріїв, що дозволило підвищити загальний дохід та утримати позиції компанії на ринку. В нашому випадку річний дохід компанії «Классік.А», з вирахуваннями на утримання запасів, за позицією «лобове автомобільне скло Mitsubishi Outlander 2006» збільшиться на суму від 1 161 грн. до 34 437 грн., в залежності від стану попиту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Логістика та управління ланцюжками поставок:вітчизняний та закордонний досвід