РОЛЬ ЕНЕРГЕТИКИ У ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Автор(и)

  • Яна Колешня

Ключові слова:

енергетика, АПК, економічна безпека

Анотація

Роль енергетичної складової економічної безпеки останнім часом зростає разом з ростом вартості паливно-енергетичних ресурсів та тарифів. Особливо дана проблема загострюється тим фактом, що промисловість України є дуже енергозатратною. Сільське господарство ж є галуззю, частка якої в загальному енергоспоживанні є незначною на фоні промисловісті – на рівні 3%. Найбільшими споживачами енергії в Україні є промисловість, зокрема металургійна, та населення [1, 2]. Дана структура споживання є характерною і для європейських країн та може залежати від джерела енергогенерації. В ЄС (у розрізі 28 країн) найбільшим споживачем також є промисловість, зокрема хімічна та нафтохімічна, машинобудування та харчова промисловість; комерційні та громадські послуги та житлова сфера [3]. Розвиток альтернативної енергетики є важливим завданням для України не лише з огляду на зменшення рівня енергозалежності та збереження навколишнього середовища. Спрямованість на інтеграцію до ЄС вимагає доведення частки відновлюваних джерел у загальній енергогенерації до європейського рівня. Для нашої держави перспективним напрямком використання відновлюваних джерел є розвиток сільськогосподарської енергетики – вирощування енергетичних рослин, енергія біомаси, біогаз. І хоча агропромисловий комплекс не є великим споживачем енергії, однак перебої в енергопостачанні несуть загрози його діяльності (табл 1). Таблиця 1. Вплив енергопостачання на економічну безпеку підприємств АПК за складовими Складова Опис загрози Фінансова Простої обладнання, випуск неякісної продукції, брак. Переривання технологічного процесу, що вимагає його повторення, що, в свою чергу, збільшує затрати на виробництво. Падіння продуктивності виробництва. Фінансові втрати, пеня від зривів термінів поставки продукції. Затрати на зберігання сировини, що надходить до технологічного процесу. Фінансова/ Технологічна При наявності електричної системи обігріву приміщень чи обладнань переривання енергопостачання може викликати перемерзання обладнання чи води, що викликає як поломки та аварії, так і затрати на їх усунення. Технологічна Поломки, аварії внаслідок перепадів напруги при відключенні/увімкненні електропостачання. Зриви гармонійності виробничого процесу, що часто вимагають затрат часу та коштів на його перебудову або повернення до нормального темпу. Відключення частини функціоналу обладнання внаслідок відключення енергопостачання, що може призвести до аварій (наприклад, відключення системи охолодження або подачі палива в твердопаливних котлах може призвести до їх перегріву та вибуху).

Проблема в безперебійності та надійності енергозабезпечення є особливо гострою для підприємств, що знаходяться у сільських місцевостях. Менший рівень розвитку інфраструктури негативно впливає на якість енергопостачання. Таким чином, альтернативна енергогенерація може позитивно впливати на ріень економічної безпеки за рахунок попередження втрат підприємства від переривання енергопостачання, в тому числі і за рахунок формування локальних енергетичних систем, а реалізація згенерованої енергії за «зеленими» тарифами або на оптовий ринок електроенергії дасть можливість формувати додаткові джерела отримання прибутку та позитивно впливати на фінансово-економічні показники госопдарювання.

Біографія автора

Яна Колешня

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки