КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Г О Манорик

Ключові слова:

концепція, електронна комерція, логістична технологія

Анотація

Сучасні суб’єкти господарювання змушені здійснювати свою діяльність в умовах гострого дефіциту ресурсів. В таких умовах логістиці належить дуже важлива роль в забезпеченні економічної ефективності, особливо для електронного сектора економіки. Це пов’язано з високими вимогами до рівня сервісу з боку споживачів, залучених через електронні канали збуту. В свою чергу, належний очікуваний рівень обслуговування таких споживачів може забезпечити саме якісно побудована система логістики. Логістична система підприємства повинна трансформувати негативні ознаки особливостей бізнес-середовища в позитивні. Таке розуміння ролі логістики електронної комерції є вихідним при визначенні її концепції.  Вітчизняний дослідник логістики Сумець О.М. відмічає, що концепція логістики передбачає раціоналізацію господарської діяльності підприємств, фірм і компаній шляхом оптимізації потокових процесів в умовах дефіциту і часу, і ресурсів [1, с. 106]. В.І. Сергєєв також наголошує, що для утримання своїх конкурентних позицій на ринку, підприємства мають швидко адаптуватись до мінливих умов ринкового середовища та попиту на продукцію [2, с. 74]. Тож найважливішого значення набуває фактор часу, що підтверджують і аналітичні матеріали ринкових умов майбутнього. Таким чином, першим принципом ефективної концепції логістики можна вважати принцип скорочення процесів у часи. При розробці ефективної концепції логістики електронної комерції підприємства, слід враховувати, що між суб’єктами внутрішніх та зовнішніх процесів логістичного забезпечення електронної комерції підприємства відбувається тісний взаємозв’язок. Це зумовлено високим рівнем інтегрованості всіх процесів в управлінні електронною комерцією. Як виділяють американські спеціалісти Д.Бауерсокс та Д.Клосс, умовами інтегрованої концепції логістики є: а) інтеграція логістичних операцій всередині підприємства; б) інтеграції зовнішніх операцій, що пов'язують компанію з її споживачами і постачальниками [3]. Таким чином, інтеграційний принцип концепції логістики – це та база взаємозалежного зв’язку між усіма учасниками логістичного процесу - постачальник первинної сировини – виробник – продавець (посередник, дропшипер) – споживач -, яка передбачає взаємовигідний підхід до співпраці у стилі «він-він» («win-win» – виграв-виграв). Варто зазначити ще один важливий принцип логістичної концепції, який істотно впливає на підвищення економічного результату електронної комерції підприємств: обираючи тип логістичної системи, слід віддавати перевагу тягловому типу. Використання логістичних систем тяглового типу дозволяє запобігати накопичуванню готової продукції, більш оптимально використовувати складські площі, ефективніше співпрацювати з усіма суб’єктами логістичного процесу. Така система не тільки більш гнучка та динамічна, але й набагато краще виконує логістичні функції в умовах швидкоплинного попиту [4]. Підсумовуючи, зазначимо, що концепцію логістики можна визначити як логістичне мислення (систему поглядів), сформоване з метою імплементації оптимізаційних рішень щодо скорочення у часі та підвищення економічної ефективності логістичного циклу «від постачальника первинної сировини до споживача». У літературі можна зустріти неоднозначні трактування терміну «концепція логістики»: деякі науковці вважають поняття «логістичної технології» концепцією логістики. Але логістичною технологією варто вважати комплекс засобів, принципів та дій практичного характеру, які мають приводити до створення певного логістичного процесу з метою досягнення логістичних цілей. Логістичні терміни «точно-вчасно», «плоске виробництво», «логістика, орієнтована на попит», у своїй сутності відрізняються від концепції об’єднанням в собі певного набору засобів створення логістичного продукту через відповідний логістичний модуль. Це дозволяє вважати дані поняття саме логістичними технологіями, а не концепціями. 

Науковий керівник: д-р. екон. наук, доцент Кравченко М.О. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Логістика та управління ланцюжками поставок:вітчизняний та закордонний досвід