ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЄС

Автор(и)

  • Р В Кива

Ключові слова:

інноваційно-інвестиційна діяльність, страхова компанія, ЄС

Анотація

Страхові компанії не завжди являються гарним суб’єктом інвестиційної діяльності. Тим не менш в будь-якому випадку вони надають в розпорядження власникам чудовий механізм для інвестування. Так як люди, власники страхових полісів, сплачують страхові внески, формують непереривний потік грошових надходжень, відомий як «потік тимчасових вільних грошових засобів». На основі аналізу статистичних даних власники страхових компаній формують із частини цих грошей страховий резерв, призначений для щорічної оплати претензій по договорам страхування, а решту коштів інвестують. За відсутності точної інформації, коли саме доведеться здійснювати виплати за страховими позовами доцільно для забезпечення власної платоспроможності інвестувати капітал в ліквідні цінні папери, переважно акції та облігації. Успішна інвестиційна діяльність призводить до накопичення власного капіталу, що дає змогу власникам вкладати кошти в розвиток інноваційної діяльності. Це може бути розроблення інноваційних аспектів ведення страхового бізнесу так і в підприємствах в які здійснюються інвестиції. При врахуванні всіх можливих варіантів розвитку ринкового середовища підприємство матиме необхідну інформацію для подальшого розподілу капіталу. На сучасному етапі розвитку страхової діяльності впровадження інноваційно-інвестиційної діяльності є необхідною умовою для успішної конкуренції на страховому ринку. Оскільки страховик повинен розуміти та передбачати потреби своїх потенційних клієнтів і мати можливість ефективно реагувати на них, пропонуючи відповідні страхові послуги. Більшість керівників страхових компаній визнають важливість інновацій в своїй діяльності, але незначна їх частина чітко розуміє процес реалізації інновацій в своїй бізнес-моделі і успішно інтегрує їх в свою діяльність[1]. Страхування як особливий елемент фінансової системи має специфічні особливості інноваційного розвитку, що є результатом специфіки його функціонування. До специфіки страхової діяльності можна віднести наступне:  страхова компанія реалізує специфічний продукт – страхову послугу, якій притаманні такі особливості як відсутність матеріально-речового змісту та неналежність страхових послуг до послуг першої необхідності, внаслідок чого ускладнюється їх реалізація. Страхувальники не відчувають якості придбаних страхових продуктів страхової компанії до настання страхового випадку, настання якого має ймовірнісний характер;  невіддільність страхової послуги від страховика, який бере на себе зобов'язання по відшкодуванню збитків, які відбулися внаслідок настання страхового випадку;  відсутність патентування страхових послуг, що означає можливість копіювання вдалих страхових продуктів конкурентами;  значне державне регулювання страхової діяльності, що виявляється у вимогах до платоспроможності страхових компаній, розміщенні страхових резервів, регулюванні страхових тарифів (якщо мова йде про обов'язкові види страхування)[2]. Ведення інноваційно-інвестиційної діяльності українських страхових компаній в умовах ЄС несе позитивні потенційні можливості їх функціонування:  покращення законодавчої бази;  запровадження європейських стандартів;  збільшення іноземних інвестицій;  захист економічної конкуренції. Отже, ведення інноваційно-інвестиційної діяльності є важливим і необхідним для успішної діяльності страхових підприємств.

Науковий керівник: канд. екон. наук Чорній В.В.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання