ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Автор(и)

  • Д Золотарьова
  • І Манаєнко

Анотація

У результаті всезростаючої ''відкритості'' національних кордонів до посилення зовнішньоекономічних зв'язків, роль корпоративних структур стає вагомішою та несе небачений вплив на промисловий потенціал країни та національну економіку в цілому. На сучасному етапі розвитку основну роль у формуванні економічних систем країн відіграють не національні економіки, а транснаціональні компанії. У порівнянні, ВВП України за 2017 рік становить 112 154 млн. дол. США, а чистий пррибуток ТНК Apple – 48,4 млрд. дол. США. Саме завдяки транснаціональним корпораціям відбуваються глобалізаційні процеси, які в майбутньому можуть призвести до виникнення суперкорпорацій шляхом поглинання або злиття найбільш впливових компаній світу. Загалом, транснаціональні компанії (ТНК) – це сукупність великих підприємств, які володіють значною кількістю дочірніх компаній в багатьох країнах світу. Основна ознака ТНК – це те, що компанії не експортують продукцію, а переміщують за кордон саме виробництво даного товару. Сьогодні ТНК – це найпотужніші компанії, які проникають в усі галузі економіки, займають провідне місце в світовій економіці та світовій політиці. Саме ТНК сприяють перетворенню світу в єдине ціле, де його окремі частини стають функціонально взаємозалежними, виникають нові тенденції і закони розвитку [1]. Так, станом на 2015 рік можна виокремити такі найбільші ТНК світу та їх прибутковість, як Walmart (16,363 млрд. дол. США), Sinopec Group (5,177 млрд. дол. США), Royal Dutch Shell (14,874 млрд. дол. США), China National Petroleum (16,359 млрд. дол. США), Exxon Mobil (32,520 млрд. дол. США) та інші. Передбачаючи посилення ТНК на вітчизняному ринку, слід зазначити ряд переваг для України: джерело іноземних інвестицій, зростання податкових надходжень, підвищення продуктивності праці та зайнятості населення, впровадження новітніх технологій та НТП, збільшення обсягу виробництва. Поряд з перевагами існує і низка недоліків функціонування ТНК на території приймаючої країни, оскільки основне завдання корпорації - досягнення максимального прибутку, а не соціальний ефект. Звідси можна визначити ряд негативних факторів для економіки [2]: загострення соціальних і політичних проблем, втрата економічного суверенітету, підрив економічної безпеки країни через можливий неконтрольований відплив капіталу закордон, незаконний тиск на органи влади для здобуття кращих умов функціонування. Вирішенням даних проблем є можливість створення власних вітчизняних ТНК, які характеризувалися б видобутком та переробкою сировини, виготовленням продукції та її продажем. Для цього в Україні є певний виробничий потенціал - база, яка може стати майбутньою ТНК – Інтерпайп, DCH, ЗАТ “СКМ”, Група ‘’Приват'' (металургійна промисловість), ДП «КК «ROSHEN», NEMIROFF Холдинг, ''КОНТІ' (харчова промисловість). Функціонуванння таких ТНК неодмінно перемістить національну економіку на новий етап становлення, захистить інтереси країни від іноземних виробників, сприятиме поступовому подоланню кризи та подальшому розвитку українських господарюючих структур, інтеграції України до світової економіки, її участі у глобальних трансформаційних процесах.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів