МІЖНАРОДНА АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В ІННОВАЦІЙНІЙ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Автор(и)

  • О І Циркун

Ключові слова:

інноваційна стратегія, дослідницький університет, освітня програма, міжнародна акредитація

Анотація

Одним з напрямів реалізації інноваційної стратегії дослідницького університету вбачається міжнародна акредитація спільних освітніх програм. Оскільки для отримання міжнародної акредитації кожна спільна освітня програма має пройти узгодження в обох університетах-партнерах та відповідати вимогам до акредитації в обраних країнах. Процес отримання міжнародної акредитації передбачає моніторинг спільної освітньої програми на предмет змісту освітньої програми та навчальних матеріалів, підвищенню якості викладання впровадженню інноваційних технологій в навчальний процес.
Досвід міжнародної співпраці закладами вищої освіти, які знаходяться в партнерстві з нагоди створення, впровадження та акредитації спільних освітних програм розглянемо на прикладі акредитації спільних освітніх програм на другому (магістерському) рівні Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та Бізнес-школи Університету Редлендс, Каліфорнія, США. Університети прийняли рішення щодо акредитації цих програм Міністерством освіти і науки України та в Західною Асоціацією Коледжів та Університетів (WSCUC) США. Таке рішення стало результатом впровадження обома університетами стратегії розширення можливостей (The capacity-building approach), яка включала не лише навчання студентів, але й підвищення кваліфікації науковців, професорсько-викладацького складу за кордоном, у тому числі в закордонних університетах. В основу міжуніверситетських угод було покладено Програму спільних дипломів (англ. Joint degree), зокрема створення спільних освітніх програм на магістерському рівні рівні: бізнес-адміністрування (MBA) та міжнародного менеджменту (МІМ). Отримання міжнародної акредитації потребувало кількох років напруженої праці професорсько-викладацького складу та адміністрації університетів-партнерів. Так, починаючи з 2012 року були узгоджені структура, зміст і навчальний план магістерських програм, обраних для міжнародної акредитації. На цьому етапі відбувалась адаптація програм до сучасних вимог стейкхолдерів, були враховані прогресиві освітні тенденції та інноваційні методи викладання. Оскільки навчання передбачає можливість проведення освітнього процесу в обох країнах було приділено увагу транскультурним та національним особливостям. Протягом підготовчого етапу відбувалась взаємодія на рівні показових занять з дисциплін професійної підготовки, проводились тематичні щорічні літні наукові семінари (за напрямом «Погляд на американську економіку»), організації спільних онлайн-лекцій, міжнародних наукових заходів, які включали спільні наукові дослідження, результатом яких стала підготовка наукових статей та проведення конференцій. Відмітимо, що результатом такої взаємодії стало повне узгодження системи оцінювання знань студентів, навчальних матеріалів, використання навчальних онлайн платформ, система проходження практик. Навчальним планом передбачено проведення різноманітних кейсів-симуляцій, бізнес-ігор і колоквіумів, які сприяють інноваційному й трансдисциплінарному характеру навчального процесу, який розроблено у відповідності до найкращих освітніх методик. Згідно з практикою дослідницьких університетів світового класу культура фіксації домовленостей, прав та обов’язків партнерів реалізується у формі договорів, що практично є обов’язковою складовою бізнес-процесів у розвинених країнах. У поєднанні з принципом свободи договору це створює широке коло унікальних міжнародних домовленостей. Тому для виконання положень, що закріплені на рівні договору, були чітко окреслені обов’язки університетів-партнерів [1]. Розроблені спільні магістерські програми проходили узгодження в університетах-партнерах за чинними порядками. Далі відбувалось подання документів на акредитацію в США регіональною акредитаційною організацією Західною Асоціацією Коледжів та Університетів (англ. WSCUC). В основі процесу акредитації лежить концепція вдосконалення якості освіти. Це передбачає, що кожен університет залучено до програми поліпшення якості й може продемонструвати, як цей процес відповідає реалізації місії університету. Університет-партнер у США має продемонструвати відданість процесу поліпшення якості програм і послуг у контексті своєї місії, ресурсів і створенню середовища, яке поєднує викладання, дослідження, навчання та служіння на користь країні [1; 2].
Оскільки отримання закордонної акредитації передбачає узгоджені дії обох університетів-партнерів щодо якості освітнього процесу, активізується крос-культурна комунікація, здійснюються обмін досвідом та трансфер знань та технологій. Таким чином, міжнародна акредитація спільних освітніх програм є одним з напрямів реалізації інноваційної стратегії дослідницького університету, що у сукупності сприяє підвищенню міжнародній конкурентоспроможності не лише спільної освітньої програми, але й обох вищих навчальних закладів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів