ЕКО-ІННОВАЦІЇ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ, СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Автор(и)

  • Д О Ярова
  • Олександра Миколаївна Ляшенко

Ключові слова:

інновація, еко-інновація, "зелена" економіка

Анотація

У зв’язку із світовою проблемою погіршення екологічної ситуації, все більш актуальним та необхідним є перехід до «зеленої» економіки, де особлива роль надається екологічним інноваціям. Екологічні інновації можна розглядати як певний кінцевий продукт екологічно-інноваційної діяльності щодо створення, використання та впровадження у виробництво екологічно-орієнтованого нововведення та як результат у вигляді відповідних екологічних товарів, технологій, операцій виробництва, що сприяє розвитку і покращенню соціально-економічної ефективності функціонування суб’єктів господарювання, забезпечує ресурсно-екологічну безпеку та мінімізує вплив на навколишнє середовище [4]. Існує два можливих варіанти розроблення екологічних інновацій: 1) з ціллю зменшення шкідливого впливу на оточуюче середовище; 2) як наслідок від досягнення економічних цілей окремим підприємством. Впровадження еко-інновацій у діяльність підприємства показує, що захист навколишнього середовища є невід’ємною частиною його функціонування. Бізнес, який отримує високий прибуток від впровадження еко-інновацій, збільшує інвестиції у дослідження і розробку інших еко-інновацій, стимулює інноваційний процес та економічне зростання, виводить компанію в лідери на своєму ринковому сегменті і допомагає отримати конкурентні позиції на світовому ринку. Еко-інновації є сучасним інструментом, що дозволяє компаніям зменшувати витрати та виходити на нові ринки. Тому екологічні технології у всьому світі є галуззю, що динамічно розвивається. Основними сферами застосування екологічних інноваційних товарів є: – виробництво та накопичення енергії; – енергозбереження; – економне використання сировини та матеріалів; – екологічність транспорту; – біопластмаси та полімери [1, с. 361]. Для вітчизняних підприємств характерною є низька інноваційна активність у сфері екології. Це пояснюється, зокрема, недосконалістю механізмів стимулювання екологічно орієнтованої інноваційної діяльності та екологічного споживання, високим комерційним ризиком [2]. Стримуючими факторами розвитку еко-інновацій є інертність людської думки і поведінки, опір з боку тих, хто отримує вигоди від сучасного стану справ, відсутність підтримки з боку держави та недостатність наших знань про екосистему. А до стимулюючих факторів можна віднести лише екологічну глобалізацію. Україна має достатньо можливостей для формування потужного ринку еко-інновацій, який зможе забезпечити відповідне місце на світовому ринку. У найближчі кілька років в Україні, за даними фахівців, пріоритетними інвестиціями у розвиток екологічно-безпечних технологій мають бути інвестиції у сферу охорони водних ресурсів (майже 60% загальних інвестицій), сферу охорони атмосфери (приблизно 16%) та сферу охорони надр і раціонального використання земель та збереження заповідного фонду (10–12%). Надзвичайно перспективним вважається використання біопалива, вітрової та сонячної енергії [3]. Отже, екологічні інновації не лише спрямовані на збереження та покращення навколишнього середовища суспільства, але й розглядаються як напрям економічного зростання за рахунок покращення кількості та якості природних ресурсів та технології виробництва, що значно посилює конкурентні позиції окремого підприємства та країни в цілому на світовому ринку. Екологічні інновації допомагають вирішувати протиріччя, що виникають через капіталомісткі природоохоронні заходи, економічно недосконалі заборони та санкції, які лише погіршують фінансове становище вітчизняних підприємств та звужують можливості успішного функціонування та розвитку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання