ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ю І Федорова
  • Катерина Олександрівна Бояринова

Ключові слова:

виробництво, інноватизація, інноваційний розвиток

Анотація

В умовах підвищення конкуренції на основі використання унікальних ресурсів, провідних технологій, створення та реалізації якісних новітніх продуктів для промислових підприємств зростає значущість реалізації інноватизації виробництва. Це впливає не тільки безпосередньо на виробничий процес, але й формує імідж підприємства, надає можливість конкурувати з іншими підприємствами як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Інноватизація виробництва визначає можливості та потенціал з метою досягнення цілей інноваційного розвитку (інноваційність), а також специфіку їх реалізації (інновативність) [1]. Інноватизація виробництва продукції посідає провідне місце в забезпеченні ефективності технологічних процесів, модернізації матеріально-технічної бази, автоматизації тощо. Її запровадження зумовлене не тільки застосуванням інновацій для підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах швидких змін чинників інноваційного розвитку, але й підвищенням прибутковості промислового підприємства, шляхом зниження собівартості продукції на інноваційній основі та її збільшення у разі виробництва продукції вищої якості. Реалізація інноватизації виробництва продукції має відбуватись згідно процесу наведеного на рис.1 та послідовного виконання його етапів. Рис.1 Процес інноватизації виробництва продукції Джерело: [розроблено автором] Перший етап пропонованого процесу – це пошук «проблемних зон» підприємства. Для його реалізації слід проаналізувати всі процеси виробництва, які наявні на підприємстві. А також здійснити пошук процесів, які потребують модернізації. Наступний етап включає в себе пошук технологій, які можуть зробити процес виробництва продукції більш ефективним та збільшити прибутковість підприємства. Цей етап передбачає ґрунтовний аналіз ринкових новинок. Етап селективного порівнянна полягає у креативному підході до вже існуючих технологій, розгляд їх в іншому розрізі [3]. Пошук неочікуваних нових ідей за допомогою різних видів аналогії: пряма, символічна, особиста, фантастична [3]. Щоб інноватизувати виробництво необхідно активізувати пошук нових технологій способом бачити схожість між різними предметними областями. Цей етап є одним з ключових, адже саме від його результатів буде залежати успішність всього процесу. На наступному етапі розробляється план з інноватизації, який включає: впровадження відібраних та адаптованих до потреб підприємства інновацій, бюджетування, пошук ресурсів різного характеру, в тому числі інвестиційних та трудових для забезпечення активізації та провадження процесу інноватизації, координацію роботи усіх підрозділів та учасників. Чим детальніше буде пророблений весь процес впровадження інновації, тим нижча ймовірність отримання незадовільних результатів під час реалізації останнього етапу та отримання вихідного ефекту. Отже, інноватизація передбачає безперервний процес введення нововведень у технології виробництва продукції, що дозволить підприємству поглибити процеси інноваційного розвитку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання