ВИБІР МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРА У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О О Брожко

Ключові слова:

управління, стратегічне управління ЗЕД, вибір ринку

Анотація

Стратегічне управління ЗЕД – це процес розробки стратегій і управління підприємством для успішної його роботи на зовнішньому ринку. Стратегічний менеджмент реалізується в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними цілями підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища. При цьому слід зауважити, що стратегічне управління передбачає певний набір дій та рішень, розроблених керівництвом, які ведуть до формування специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації, підприємству, фірмі досягти певної мети [1, с. 121]. Вагому роль у стратегічному управлінні міжнародною діяльністю підприємства займає вибір іноземного партнера. Є велика кількість потенційних претендентів на партнерство, але для того, щоб полегшити процедуру відбору, можна використовувати принцип виключення країн за базовими параметрами. Даний спосіб називають чотирикроковою моделлю вибору ринку. Вона складається з наступних кроків: 1. Використання критеріїв виключення ринків; 2. Макросегментація по галузях промисловості; 3. Визначення сегменту ринку; 4. Сегментація й вихід на зарубіжний ринок. На першому кроці ми здійснюємо попередній відбір ринків. Найчастіше до виключення потрапляють ті ринки, які знаходяться у країнах з: політичною нестабільністю; географічно далеко розташовані; слаборозвинуті (низьке ВВП, слабка національна валюта); культурні відмінності (мова, низький рівень освіченості), існування політики протекціонізму й нетарифних бар’єрів. На другому кроці здійснюється макросегментація. На цьому кроці проводиться визначення вузького ринку тобто поділ на галузі або групи товарі. На третьому етапі здійснюється сегментування ринку. На цьому етапі здійснюється оцінка попиту на ринку та попиту на товари компанії в минулому, сьогоденні й на перспективу. Також з'ясовують вимог до компанії. На останньому етапі остаточно визначається цільовий ринок для діяльності фірми. Сегментація має на увазі під собою поділ ринку на групи продавців. Це може послужити базою для розвитку комплексу маркетингових заходів іноземного ринку. Використання чотирикрокової моделі вибору ринку дає змогу підприємству з ЗЕД ефективно вибрати партнерів для співробітництва. Використання першого кроку дає змогу підприємству визначитися з цільовим ринком тобто з тим, у якому буде більший прибуток для даного підприємства. На другому кроці підприємство визначається з галузями промисловості, куди буде постачатися їхня продукція. Це дає змогу випускати продукцію з наперед заданими критеріями. Третій крок дає змогу компанії оптимізувати внутрішні ресурси, сформувати план щодо обсягу експорту й надходження виручки з нового ринку. Останній крок дає змогу розширити присутність продукції фірми на зарубіжних ринках. Краще мати контрагентів чим організовувати все самому. Успішним підприємством котре використовує чотирикрокову модель вибору ринку є ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Незважаючи на те, що холдинг займається 6 видами економічної діяльності, у компанії спостерігається стрімкий розвиток.

Науковий керівник: д-р. екон. наук, професор Дергачова В.В.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів