ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Я А Іванченко
  • Наталія Іванівна Ситник

Ключові слова:

інновація, інноваційний розвиток, малі та середні підприємства

Анотація

Інновації стають дедалі важливішимина всіх рівнях – від локальної до національної економіки, оскільки надають можливість отримати більш стійку конкуретну перевагу ніж та, що заснована на ціні. Підприємства малого та середнього бізнесу (далі – МСБ) нерідко називають центром агрегованих інновацій, оскільки вони є більш гнучкими, динамічними та чутливими до змін у попиті, ніж великі компанії.Водночас, сектор МСБ в Україні є неоднорідним. Найбільш динамічні високотехнологічні підприємства можуть виконувати роль рушійної сили для регіональної економіки як наприклад, діяльність промислових підприємств на сході України. Але, значна кількість консервативно-керованих традиційних підприємств залишаються несприйнятливими до технологічних змін. На практиці навіть ті підприємства МСБ, які вдаються до інновацій, надають перевагу інкрементальним інноваціям більше, ніж радикальним. Кількість підприємств МСБ, що впроваджують технологічні інновації для принципово нового продукт, є критично малою. Одним із суттєвих факторів повільного розвитку інновацій в МСБ є несприятливий інвестиційний клімат на фоні нестабільного становища в країні[1]. Згідно з результатами Звіту з глобальної конкурентоспроможності у 2014-2015рр. представленого світовим економічним форумом, Україна зайняла 76 місце зі 148 країн, що на 8 позицій вище, ніж показникпопереднього року. Сильними сторонами України є високий рівень таких показників як розмір ринку, рівень освіченості та рівень здоров’я населення. Найбільш проблемними залишаються обмежений доступ до фінансування та високий рівень корупції [2]. Рівень інноваційної активності в МСБ України критично низький. Ключовими перешкодами є нестача державної підтримки у створенні засобів фінансування інновацій, недостатня інформаційна база для розширення інновацій. Після стагнації в 2013 році, реальний ВВП України зменшився на 6,8% у 2014 році та знижувався на 11% за попереднім аналізом 2015 року. На кінець періоду кожного року інфляція складала 0,5% у 2013, 24,9% у 2014 та 43,3% у 2015. Гривня знецінилась з 8 грн. за дол.. США до 24 грн. за дол.. США у кінці 2015-го. Кількість комерційних банків знизилась з 180 до 120 у 2015 році. Під впливом цих обставин, МСБ України постраждав від втрати бізнесу, зменшення кредиту довіри та рівня зацікавленості інвесторів. Негативні наслідки розвитку МСБ України, таким чином, були посилені суворим економічним спадом та кризою банківської сфери, що призвело до подальшого посилення контролю у стандартах кредитування. [3] На даний момент, за умови впровадження обґрунтованої державної стратегії спрямованої на розвиток МСБ, Україна має шанс на входження до світового ринку у наступних напрямках: комплекс технологій машинобудування у зварювані живих тканин під час хірургічних операцій, область поліорганосилоксанових абсорбентів, антибіотиків, надтвердих матеріалів і інструментів та інші перспективні області. Заходи, що збільшують ефективність інноваційної активності у МСБ: заохочення підприємств більш ефективно використовувати фонди інновацій, запровадження диверсифікації нової продукції зі збільшенням частки у ВВП, розширення долі інноваційно-активного бізнесу, розвиток програм партнерства та співробітництва малих та великих підприємств у інноваційній сфері, розвиток регіональної інноваційної інфраструктури. Отже, інноваційний потенціал МСБ України, що активно розвивався до занепаду економіки у 2013 році потребує державної та суспільної уваги. Необхідно створити сприятливі умови для розвитку такого бізнесу та підвищити інтерес інвесторів. Стратегічне планування розвитку має враховувати МСБ як ключовий фактор інноваційного розвитку економіки України, роблячи його рушійною силою в умовах кризового становища.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання