ГЛОБАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и)

  • В Ю Щемур
  • І М Манаєнко

Ключові слова:

МЕВ, глобальне лідерство, суб'єкт, міжнародна організація

Анотація

Актуальним у дослідженні глобального лідерства у світовій економіці є виокремлення основних суб’єктів міжнародних економічних відносин, їх значення, вплив та участь в реалізації міжнародних господарських зв’язків. Суб’єктами МЕВ є учасники економічних відносин, головною метою яких є незалежна діяльність щодо здійснення власних переважно економічних інтересів. За класифікацією щодо рівнів суб’єктів існує макрорівень, що реалізує зв’язки між державами, групами держав та міжнародними організаціями, до суб’єктів мікрорівня відносяться фізичні особи, приватні підприємства, фірми, а також фермерські господарства [1]. Основними суб’єктами є фізичні та юридичні особи, які мають особливі функції щодо здійснення міжнародної діяльності. Фізичними особами зазвичай є особи, які здійснюють підприємницьку діяльність і виступають як окремий суб’єкт економічних відносин. До юридичних осіб відносять організації та підприємства, що мають право здійснювати міжнародні економічні зв’язки. Ці об’єднання є самостійними учасниками громадських відносин, мають складну структуру, відокремлене майно та право здійснювати операції щодо нього, тому вони відіграють окрему роль, як вагомий суб’єкт МЕВ. До юридичних осіб, які є учасниками міжнародних економічних відносин відносять державу та її установи, підприємства та міжнародні організації. Діяльність підприємств у міжнародному просторі виявляється через загальні та особливі операції на міжнародних фінансових ринках, купівлі іноземних факторів виробництва, а також в подальшому продажу виробленої продукції на міжнародному ринку [2]. Окремим суб’єктом міжнародних відносин можна визначити державу. Вона є суверенним універсальним утворенням, що має повну незалежність серед інших держав та наділена верховною владою. Основними функціями, які виконує держава, як вагомий суб’єкт МЕВ, є: підтримування економічних зв’язків з іншими державами шляхом продажу та купівлі продукції та послуг, взаємодія з іншими економічними суб’єктами та забезпечення сприятливих умов для виходу на міжнародний ринок продукції національного виробника [1]. Особливою побічною функцією держави є створення умов для функціонування та здійснення МЕВ іншими суб’єктами. Кожна держава має власні інститути, що мають прямий вплив на стан міжнародних економічних відносин. Вагомими серед них визначають Центральний банк країни, Міністерство іноземних справ та Міністерство зовнішньої торгівлі. Ці інститути, як невід’ємні складові впливу на МЕВ, спираються на основні орієнтири держави, координують інтереси зовнішньоекономічних та національних імпортерів та експортерів, врегу- льовують валютно-фінансовими інструментами зовнішньоекономічну діяльність, а також здійснюють контроль над економічними процесами, угодами та конвенціями з питань зовнішньої торгівлі. Міжнародні організації діють на основі об’єднання зусиль держав щодо здійснення ефективних відносин в економічній сфері. Вони є основою регулювання економічних зв’язків і виконують важливі функції, які націлені на забезпечення вільного поширення товарів, послуг, капіталів, а також визначення спільних та індивідуальних рішень щодо економік держав-учасників. Деякі міжнародні організації здійснюють особливий вплив на конкретну сферу міжнародної діяльності, визначають певні повноваження та істотний вклад в міжнародний та національний економічний розвиток [2]. Як окремий суб’єкт міжнародних відносин варто виділити транснаціональні корпорації, які в повній мірі своїм безперервним механізмом дії впливають на міжнародне виробництво, забезпечення розвитку НТП у всіх напрямах щодо ефективності, вдосконалення форм виробництва та менеджменту, а також досягнення високого технічного рівня та якості продукції [3]. ТНК відіграють головну роль у міжнародному обміні технологіями та науково-технічними знаннями для досягнення максимального прогресу в будь-якому секторі світової економіки. Визначення глобального лідерства в системі МЕВ здійснюється шляхом оцінки впливу кожного учасника. Абсолютно всі учасники міжнародних економічних відносин діють як окремі незалежні суб’єкти та мають свій невід’ємний вплив один на одного, а також на формування середовища міжнародних економічних відносин.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів