УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Е Б Жмайло

Ключові слова:

фінансовий ризик, фінансова безпека, економічна безпека

Анотація

 Управління фінансовими ризиками займає особливе місце в системі забезпечення фінансовоекономічної безпеки підприємства, але не завжди менеджмент підприємства розуміє основні постулати впливу фінансових ризиків на цю систему.           Сьогодні діяльність підприємств України  пов’язана з різноманітними ризиками.  Фінансовий ризик – це невід’ємна складова будь-якої фінансової діяльності, яка являє собою неминучі фінансові  відносини,  що  мають  різні  напрями  прояву  через  виникнення  об'єктивно  наявної недостатності, неточності або надмірності економічної інформації щодо здійснення певних події або їхньої випадковості, та обчислюється на підставі оцінки ймовірності втрат унаслідок здійснення під час таких подій деякої господарської діяльності.[1, ст 720].  Фінансові ризики необхідно ідентифікувати та знайти їх причини виникнення, після чого буде доцільним перейти до питання управління ними. Для того щоб зменшити фінансові втрати підприємства можна вдатись до наступних дій:  лімітування;   самострахування;   хеджування;   страхування у страхових організаціях.  Процес управління фінансовими ризиками включає в себе: мінімізацію, квантифікацію, ідентифікацію і моніторинг.  Поняття економічної безпеки підприємства являє собою захист діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути різноманітні загрози чи пристосуватись до існуючих умов, які не позначаються негативно на його діяльності і тісно пов’язане з управлінням фінансовими ризиками. Невід’ємною частиною ЕБП є найефективніше використання ресурсів, які забезпечують стабільне функціонування підприємства, одним з головних ресурсів підприємства  є фінанси.[2,ст. 252] Концептуальні положення управління фінансами задля забезпечення економічної безпеки підприємства мають грунтуватись на таких постулатах: 1.Моніторинг та діагностику ЕБП необхідно проводити постійно. 2.ЕБП необхідно досліджувати в статичному та динамічному аспекті. 3.Управління ЕБП має бути ключовою складовою стратегічного управління підприємством. 4.Повинно постійно здійснюватися удосконалення захисту інформації підприємства. 5.Необхідно перевіряти контрагентів на предмет їх репутації та порядності ведення бізнесу.   6.Оцінювально-аналітична система повинна стати центральною частиною управління ЕБП. 7.При оцінювання рівня ЕБП необхідно аналізувати не лише дані поточного та минулих років, а й потенціал[3,  ст.4].           Саме тому, фінансові ризики відіграють важливу роль в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Зростання ступеня впливу фінансових ризиків на результати фінансовогосподарської діяльності підприємства пов’язано зі швидкою мінливістю економічної ситуації в країні, кон’юнктурою фінансового ринку, розширенням сфери фінансових відносин, появою нових фінансових технологій та інструментів і низкою інших факторів, які мають постійно моніторитись підприємством і бути основою для прийняття управлінських рішень на будь-якому рівні (тактичному чи стратегічному). 

Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент  Матусова О.М. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки