УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ

Автор(и)

  • Я В Омельченко

Ключові слова:

управління, логістичні процеси, аутсорсинг

Анотація

В умовах активізації виробничої та комерційної діяльності підприємств, розширенням ринкових кордонів, збільшенням інформаційного потоку, постійним зростанням конкуренції, підприємства прагнуть здобути стійкі конкурентні позиції, що надасть їм переваги перед конкурентами, більших перспектив для партнерства та лояльності споживачів продукції підприємства. Тому, все більше підприємств прагнуть оптимізувати свою діяльність і скоротити кількість виконуваних функцій за допомогою освоєння нових інструментів управління, одним з яких є аутсорсинг.  Аутсорсинг – це інструмент управління підприємством, спрямований на підвищення ефективності та конкурентоспроможності діяльності, який передбачає укладання контракту між замовником і постачальником (аутсорсером) з метою виконання останнім як основних, так і другорядних бізнес-функцій замовника за певну плату, що зумовлює реорганізацію і оптимізацію підприємницької діяльності і, за необхідності, залучення тимчасового персоналу [1, с. 637]. На відміну від розвитку власної логістики, використання аутсорсингових схем передбачає якісний, але стандартизований сервіс [2, с. 94].  У стратегічному плані делегування частини своїх бізнес-функцій дає змогу сконцентруватися на виконанні стратегічно важливих функцій організації, оптимізувати структуру витрат, підвищити гнучкість, швидко реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища та покращити економічні результати. Аналізуючи усю сукупність послуг які надаються для аутсорсингу у світовій практиці, можна стверджувати, що основними видами є: IT-аутсорсинг, виробничий аутсорсинг, аутсорсинг бізнеспроцесів, аутсорсинг персоналу (аутстафінг). Особливої увагу потребує IT-аутсорсинг, який набуває стрімкого розвитку, адже впровадження новітніх технологій у діяльності  є запорукою успіху підприємства. Умовно можна виділити 5 груп логістичних послуг, які є затребуваними на українському ринку аутсорсингу [2, с. 94]: транспортно-експедиційні послуги; послуги з митного оформлення; послуги складу; координація процесу закупівель, упаковка / перепакування товарів, складування; комплексні послуги (комплексний аутсорсинг). Використання аутсорсингу на підприємстві можна вважати одним із ефективних способів ведення бізнесу, враховуючи майбутні перспективи які отримає підприємство-замовник. Впровадження даного інструменту управління спроможне стабілізувати подальший розвиток підприємства і підвищити його внутрішній потенціал. Згідно з дослідженнями Інституту Аутсорсингу [2, с. 94; 3] завдяки аутсорсингу можна досягти наступних цілей: зниження та контролювання операційних витрат; концентрування на базовій діяльності фірми; отримання доступу до виробничої потужності найвищої якості; вивільнення власних засобів для інших цілей; отримання для використання нових засобів; прискорення отримання ефекту реструктуризації; опанування невластивої функції; пошук капіталу; солідаризація ризику; покращення фінансового стану. Хоча аутсорсинг і має значні переваги, але підприємству також потрібно приділити значну увагу аналізу ризиків, які будуть спричинені радикальними змінами в системі господарської діяльності підприємства, і на їх основі визначати шляхи і методи подальшого регулювання підприємницької діяльності. Отже, використання аутсорсингу є новим і ефективним методом організації управлінської діяльності, який допоможе підприємству розв’язати проблеми функціонування і розвитку в загостреній конкурентній боротьбі. Процес ухвалення рішення про передачу функцій аутсорсинговим компаніям повинен бути економічно обґрунтованим, доцільним і контрольованим, що  дозволить підприємству підвищити функціональність, вивільнити додаткові ресурси, які в подальшому будуть спрямовані на розвиток підприємства і укріплення позицій на ринку товарів і послуг.

Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Луценко І.С. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Логістика та управління ланцюжками поставок:вітчизняний та закордонний досвід