СУТНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ «РЕАГУВАННЯ НА ПОПИТ»

Автор(и)

  • С В Салоїд
  • Е Р Портянкін

Ключові слова:

логістична концепція, реагування на попит, запаси

Анотація

Сучасний стан вітчизняної логістики залишається суперечливим. З одного боку спостерігається неабиякий інтерес серед науковців та освітянських програм до розвитку логістичного менеджменту, проте з боку підприємницьких суб’єктів господарювання існує проблема з його сприйняттям. Багато керівників компаній слабо уявляють собі потенційні можливості логістики в поліпшенні бізнесу та підвищенні конкурентоспроможності своїх фірм. Тому вбачається необхідним розкриття змісту та концепцій логістики. Логістика ― наука про оптимальну організацію переміщення матеріальних та інформаційних потоків, а також управління рухом згаданих потоків в межах господарської одиниці [1]. Це ефективне управління матеріальними та пов'язаними з ними інформаційними й фінансовими потоками з оптимальними витратами всіх ресурсів для повного задоволення вимог споживачів [2, с. 145]. Важливим фактором, що визначає методи синхронізації в логістиці, є логістична концепція, в межах якої розглядаються процеси в логістичній системі. Логістичну концепцію можна трактувати як парадигму і платформу підтримки бізнесу та інструментарій оптимізації ресурсів підприємства під час управління основними і супутніми потоками [3, с. 1]. Логістична концепція несе в собі важливу роль, оскільки за допомогою різних методів логістики можна спростити процеси комунікацій між різними структурними одиницями. Одним із методів якої є реагування на попит, оскільки на сьогоднішній день споживчі вимоги до продукції досить мінливі. Зазначена концепція дозволяє максимально швидко підприємству реагувати на зміну попиту на ринку за допомогою швидкого поповнення запасів в тих місцях, де прогнозується зростання цього попиту. Також дана концепція сприяє покращенню координації та відносин між виробниками, посередниками та роздрібними торговцями, якщо їх розглядати як складові інтегрованого логістичного ланцюга. До переваг концепції «Реагування на попит» можна віднести:  покращення управління запасами за допомогою інформації про потреби споживачів та запасів на місцях торгівлі;  точне планування поставок товару через знання об’ємів продукції і запасів в місцях продажів;  гнучке реагування постачальників на коливання споживчого попиту;  оптимальне розміщення складських приміщень, виробничих підрозділів тощо;  стабільні відносини між партнерами, які беруть участь у ланцюгу поставок, що в свою чергу знижує ризики та підвищує ефективність логістичних процесів [4,c. 234].  В основі реагування на попит використовується метод визначення точки замовлення — показника, що використовується в системах контролю за об’ємами запасів на складах. Його функція полягає у визначенні нижньої межі запасів та своєчасного перезамовлення на поставку. Прогнозування попиту є однією із складових ефективного використання методу точки замовлення. Ключовим фактором такого прогнозування має бути точність, оскільки чим точніші прогнози, тим ефективнішим буде замовлення. Використовуючи вищезазначену концепцію постачальник задовольнятиме потреби кінцевих ланок торгової мережі в товарах через виключення необхідності відслідковування одиничних продажів товарів, що швидко реалізовуються для оцінки рівня запасів. Реагування на товарну категорію надає можливість виробникам підвищувати ефективність та гнучкість поповнення товару на складах, збільшувати їх відповідальність за підтримку запасів відносно попиту. Таким чином, логістика — активний інтегруючий потенціал, що здатний поліпшити взаємодію між постачанням, виробництвом, маркетингом, дистрибуцією та організацією продажів в компанії. На особливу увагу заслуговують логістичні концепції, що використовуються у побудові системи логістичного менеджменту на підприємстві. В поданій роботі було зазначено концепцію «Реагування на попит», але це лише одна з існуючих, що зумовлює подальші дослідження.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Логістика та управління ланцюжками поставок:вітчизняний та закордонний досвід