ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Р В Дем'янюк

Ключові слова:

інноваційна діяльність, інноваційна привабливість, інноваційно-інвестиційна привабливість

Анотація

Для подолання кризового стану, розвитку та забезпечення конкурентних переваг в умовах швидких змін економічних тенденцій промислові підприємства намагаються активізувати процеси інноваційного розвитку. Саме цей спосіб може дати можливість завоювати та втримати нові ринкові сегменти. Реалізація інноваційної діяльності на підприємстві завжди потребує додаткових капіталовкладень. Проте зниження інвестиційної активності, що відбувається останні роки, і, як наслідок, відсутність коштів на створення, залучення та впровадження новітніх інноваційних розробок є найбільшою проблемою, що стримує і загальноекономічний розвиток підприємств. Тому питання підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості є надзвичайно актуальним. Промислові підприємства України потребують впровадження інноваційних процесів реструктуризації виробництва. Про це свідчать статистичні дані. У 2014 році інноваційною діяльністю у промисловості займалися 1609 підприємств, що становить 16,1% всіх усіх промислових підприємств України (за виключенням окупованих територій). Відносно невеликий відсоток інноваційних підприємств зумовлений відсутністю достатнього рівня фінансування, а також дефіцитом кваліфікованих кадрів [3].Одним з ключових факторів забезпечення інвестиційної привабливості є вартість акцій підприємства та динаміка зміни даного показника. Стабільне зростання вартості цінних паперів підприємства свідчить про його стабільний розвиток, а отже має сильний позитивний вплив на інноваційну привабливість, запевняючи інвесторів про надійність вкладень [4]. Інвестиційна привабливість промислового підприємства випливає з ефективності його діяльності. Чим вищі показники успішної діяльності компанії на ринку, тим вищий рівень інвестиційної привабливості. Інвестиційна привабливість підприємства – це інтегральна характеристика підприємства з позиції перспектив розвитку, обсягу та можливостей збуту продукції, ефективності використання активів та їх ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості. Слід відзначити, що комплексна оцінка інноваційної привабливості повинна відповідати таким критеріям: використовувати в процесі оцінки майбутніх об’єктів інноваційної діяльності методи фінансового аналізу; містити оптимальну кількість критеріїв і показників оцінки, що характеризують окремі складові інноваційної привабливості підприємства; чітко визначати ступінь корисності реалізації інноваційних проектів для всіх учасників інноваційного процесу [2]. Підводячи підсумки викладеного матеріалу, зазначимо для того щоб підвищити інноваційноінвестиційну привабливість підприємств, необхідно підвищувати в усвідомленні інвесторів перспективність вкладень в інноваційний розвиток підприємств. З іншого боку, підприємствам отримані активи вкладати в конкретні напрями інноваційної діяльності.

Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Бояринова К.О.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання