МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Копішинська
  • А А Послєдович

Ключові слова:

модернізація, інноваційний розвиток, модернізація виробництва

Анотація

Світові тенденції щодо глобалізації та автоматизації виробничих систем, використання цифрових технологій у промисловому виробництві обумовлюють необхідність запровадження останніх досягнень науки і техніки вітчизняними промисловими підприємствами. Модернізація виробництва на інноваційній основі стає обов’язковою умовою підтримання високого рівня конкурентоспроможності інноваційної продукції. Вона передбачає використання у виробництві новітніх машин та обладнання для підвищення якості кінцевого продукту. Модернізація виробництва є необхідною передумовою забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Термін «модернізація» використовується в економічній літературі як для макросистем – «модернізація економіки», так і для мікросистем – «модернізація підприємства». Що стосується модернізації виробництва, то вона є важливим елементом модернізації підприємства. Модернізацію виробництва можна визначити як удосконалення та оновлення матеріальнотехнічної бази виробництва на засадах останніх досягнень науки і техніки шляхом впровадження інноваційного обладнання, устаткування та механізмів, що використовуються підприємством, з метою підвищення рівня інновативності та конкурентоспроможності продукції. Основними рисами модернізації виробництва є [1]: – впроваджується для виробництва інноваційної продукції або зміни технології заснованої на інноваційних методах; – повторюється в певному зазвичай у коротко- та середньостроковому періоді; – має зростаючий характер, призводить до покращення показників; – характеризується незначним ризиком; – управління засноване на оперативному і тактичному менеджменті. Модернізацію виробництва можливо здійснити екстенсивним і інтенсивним шляхом. До екстенсивних методів модернізації відносять збільшення кількості цехів, верстатів в цеху, чисельність працівників, при збереженні попереднього способу виробництва продукції, без впровадження інновацій в процес. До інтенсивного шляху модернізації виробництва відносять поліпшення технологічного процесу за допомогою впровадження нових методів роботи, зміни структури підприємства, впровадження нових технологій. Але на даний момент збільшення ефективності виробництва здійснюється змішаним способом. Діяльність підприємства, що спрямована на модернізацію виробництва повинна задовольняти вирішенню його поточних проблем та зберігати спрямованість на інноваційний розвиток. Проте, така діяльність, зазвичай вимагає значного за обсягами фінансування, що може здійснюватись у формі інвестицій. Істотне значення для прискорення модернізації виробництва промислових підприємств має здійснення заходів, спрямованих на концентрацію інвестиційних ресурсів для реалізації їх інвестиційних і інноваційних програм і проектів. Вони повинні бути спрямовані на технічне переоснащення тих виробничих підрозділів підприємств, які є визначальними у виготовленні продукції з інноваційним наповненням [2]. Отже, можна сказати, що для забезпечення сталої конкурентоспроможності просте поліпшення виробництва є недостатнім, а єдина можливість вистояти і випередити конкурентів – це забезпечення інноваційного розвитку підприємства, невід’ємною складовою якого є модернізація виробництва на інноваційних засадах.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання