ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • А А Бичковська
  • Ганна Петрівна Жалдак

Ключові слова:

маркетингові комунікації, інновації, ефективність, інтегровані маркетингові комунікації

Анотація

В умовах сьогоденння, що характеризуються посиленням конкуренції, саме інновації та креативний підхід вважаються одними з основних факторів розвитку та успішного функціонування підприємств. Здатність до інновацій – вміння компаній швидко генерувати нові ідеї та методи, впроваджувати нові або вдосконалювати існуючі продукти та послуги. Поряд із цим, одна з основних умов впровадження інновацій – наявність ефективної системи маркетингу, яка здійснює зв’язок підприємства з існуючими та потенційними споживачами. Свого часу Пітер Ф. Друкер казав: "У будьякого підприємства є тільки дві функції - маркетинг і інновація. Тільки вони створюють результат". [1] Успішна комбінація різних маркетингових інструментів формує інтегровані маркетингові комунікації як цілісну систему діяльності підприємства, спрямовану на досягнення максимальної економічної ефективності від синтезу різних маркетингових інструментів та принципів управління комунікативними процесами. У цьому контексті, інтегровані маркетингові комунікації (ІМК) – це стратегія, яка переводить відділ маркетингу від окремих функцій до єдиного взаємопов’язаного підходу. ІМК охоплюють різні маркетингові канали та об’єднують їх одним чітким повідомленням. На нашу думку, саме інтегрування маркетингових комунікацій підвищує значимість комплексу просування. Це надає можливість зберегти єдине позиціонування в межах кожного цільового сегменту, підсилити інструменти комунікації та створити ефект синергії. Синергізм проявляється у тому, що ефект комплексного застосування засобів комунікації відрізняється від простого додавання ефектів від застосування кожного засобу окремо [2]. Таким чином, цей підхід до формування маркетингових комунікацій призводить до розвитку та підтримання якісних відносин між компанією та клієнтами. З використанням ІМК можна легше просунути бренди компанії потенційним клієнтам, переконуючи людей, що в їхніх інтересах - спробувати новий продукт або послугу. Виходячи з того, що інтегровані маркетингові комунікації як процес діють одразу на декількох рівнях виділяють чотири різновиди інтеграції: - зовнішня інтеграція. Передбачає передачу компанією завдання маркетингу маркетинговій фірмі або фірмі зі зв'язків з громадськістю, замість того, щоб обробляти її внутрішньо. Аутсорсинг може бути корисним, коли фірма хоче отримати інше бачення від експертів, які не пов'язані з фірмою і, ймовірно, будуть більш об'єктивними. - внутрішня інтеграція. Передбачає дії керівництва вищого рівня, які гарантують узгодженість дій внутрішніх підрозділів підприємства та проінформованість співробітників про нововведення, рекламу, стандарти та партнерів . - горизонтальна інтеграція. Передбачає об'єднання різних відділів та узгодженість дій між маркетинговими комунікаціями та іншими функціями бізнесу. Відкритий потік інформації та комунікації між відповідними відомствами забезпечує необхідну синергію для побудови найбільш ефективної та повної маркетингової стратегії. - вертикальна інтеграція. Вимагає, щоб розроблений продукт відповідав корпоративній політиці, а також структурі компанії. Це означає, що продукт повинен бути в межах місії та цілей компанії. Інтегровані маркетингові стратегії допомагають об'єднати всі повідомлення у єдине ціле, щоб переконатися, що інформація не є роз'єднаною і заплутаною. В умовах сьогодення, коли споживачі постійно отримують незліченну кількість інформаційних повідомлень із різноманітних каналів комунікацій, комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій забезпечує передачу одного чіткого повідомлення незалежно від каналу. Отже, для інноваційно орієнтованих підприємств інтегрованість маркетингових комунікацій є особливо доцільною, адже їх діяльність пов’язана з високим ступенем ризику виведення на ринок інноваційної продукції, а неефективність маркетингових заходів є однією з причин її провалу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання