ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • С В Андрос Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»,

Ключові слова:

банк, банківська діяльність, ризик, розвиток

Анотація

Банківська діяльність в умовах фінансової нестабільності пов'язана з високим ступенем ризику. Визначення пріоритетних напрямків розвитку банків сприяє нарощуванню обсягів і темпів банківських вкладень в економіку поряд із забезпеченням належного рівня їх безпеки, захисту інтересів вкладників і кредиторів. Існує ряд факторів, які впливають на бізнес банків. Перш за все, це споживчі смаки, уподобання, купівельні звички, інноваційні трансформації, конкуренти, потреби в інвестиціях, прогнозування прибутку, ресурсні можливості, диверсифікація, персональний склад і його цілеспрямованість, зобов'язання банку перед сегментом суспільства або власниками акцій, а також соціальні, політичні і культурні умови, що обмежують або розширюють спектр функціонування банків. Банк ВТБ, наприклад, як пріоритетні напрямки виділяє аспекти інтеграції бізнесу, збільшення рентабельності, процеси модернізації. На основі цих напрямків банк розробляє продуктову лінійку і тарифну політику, виділяючи широкий спектр продуктів і послуг. Для кожного сегмента клієнтів банки пропонують свою лінійку продуктів, і цілком зрозуміло, що пропозиція для VIP-клієнтів буде відрізнятися від роздрібного напрямку. Більшість українських банків як пріоритетні напрямки розглядають можливість реалізації карт міжнародних платіжних систем, орієнтованих як на VIP-клієнтів, так і на звичайних клієнтів, поліпшення рівня сервісу, можливість застосування Інтернет технологій. З розвитком еквайрінгу банківські карти трансформуються у загальнодоступний продукт, що в результаті підвищить потоки коштів з використанням банківських карт, а також залишків коштів на клієнтських карткових рахунках.
Пріоритетом для потужних банків є діяльність на міжбанківському рівні, створення належних умов для роботи малих і середніх банків, забезпечення стабільності ринкового середовища. Банки з метою досягнення стратегічних цілей повинні підтримувати оптимальне співвідношення в сфері розміщення ресурсів: основний напрямок розміщення ресурсів, які сприяють розвитку економіки, - це кредитування, а також вкладення банків у боргові цінні папери й облігації державної позики. Одним із пріоритетів є підтримка ліквідності банків. У зв'язку з цим діяльність банків повинна бути націлена на підтримку необхідних обсягів високоліквідних активів, зокрема готівки, коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках у НБУ, а також вкладень у державні цінні папери. Стратегія банків повинна бути спрямована на активне здійснення операцій на ринку боргових цінних паперів провідних українських емітентів, підтримуючи свою ліквідність в коротко - і середньостроковій перспективі, і доцільним, є вкладення в облігації державної позики. Головним завданням банків у сфері кредитування вважаємо підвищення високоприбуткового й якісного кредитного портфеля, заснованого на диверсифікації та мінімізації кредитних ризиків. Крім того, банки здійснюють кредитування основних клієнтських груп: кредитно-фінансових компаній, корпоративних клієнтів, населення. У випадку прийняття банком рішення про можливість кредитування основними факторами залишаються ефективність бізнесу позичальника, вигідність проекту фінансування і підтримки регулярного обороту коштів по банківських рахунках. Банками проводиться процентна політика, заснована на підтримці необхідного рівня процентної маржі, економічної ефективності операцій за кредитами та визначення ринкової кон'юнктури. Залежно від зростання платоспроможного кредитного попиту населення і стабілізації економічної ситуації банками планується підвищення частки кредитів у кредитному портфелі фізичних осіб за рахунок збільшення обсягів послуг, і кредитів, які дозволяють задовольняти постійно зростаючі потреби населення. Кредитування корпоративних клієнтів виходить з головних пріоритетних напрямків - проектне фінансування, інвестиційне кредитування, короткострокове комерційне кредитування. Для визначення особливостей грошового обороту клієнтів, а також їхніх потреб з обслуговування кредитів і оптимізації розрахунків з контрагентами подальший розвиток отримає вексельне і овердрафтне кредитування. Банки налаштовані удосконалювати нові види кредитних продуктів із застосуванням гнучких фінансових інструментів зниження ризиків, пристосованих до умов та специфіки бізнесу позичальника.
Необхідність зниження ризиків, а також оптимізації структури активів вимагає нарощування банками в кредитному портфелі корпоративних клієнтів частки короткострокового кредитування в іноземній валюті.. Підвищення розмірів валютного кредитування учасників зовнішньоторговельної діяльності стимулюється за рахунок потенціалу ринку кредитування імпортно-експортних операцій. Внаслідок змін, що відбуваються в банківській сфері, визначено пріоритетні напрямки розвитку українських банків. Провідні позиції на фінансовому ринку отримали транснаціональні банки за рахунок оптимального поєднання низького ризику країн походження капіталу, стійкої динаміки курсу акцій материнських груп з високою рентабельністю, ліквідності й якості активів. Німецькі, шведські і американські банки сфокусували стратегію на інвестиційний і корпоративний банкінг. Дойче Банк і Сітібанк позиціонують себе як спеціалізовані банки для юридичних осіб. Європейські фінансові холдинги є активними конкурентами вітчизняним банкам у роздрібному сегменті (Unicredit, Raiffeisen International, BNP Paribas, Credit Agricole, PKO Bank Polski). Бізнес Credit Agricole спрямований на фінансове обслуговування аграріїв і міжнародних корпорацій в Україні. Сітібанк націлений на кредитування корпоративних клієнтів, інших банків та уряд.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки