УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СТАРТАПУ

Автор(и)

  • Марина Олегівна Кравченко
  • Є А Газарян

Ключові слова:

стартап, розвиток, людський капітал, управління людським капіталом

Анотація

Економічна нестабільність, низький рівень платоспроможності споживчого сектору, фінансова нестійкість, порушення ділової активності, невизначеність в успішності утворюють комплекс несприятливих чинників започаткування та розвитку стартапу. Це зумовлює поглиблене дослідження управління людським капіталом для забезпечення його реалізації в умовах невизначеності. Як відомо, стартап є тільки що створеною компанією, яка знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес на основі нових інноваційних ідей, або на основі технологій, які нещодавно з'явилися [1]. Зважаючи на те, що розвиток стартапу супроводжується розширенням діяльності, пошуком ринків збуту, залученням інвесторів та формуванням активної ділової команди, вкрай необхідно враховувати всі аспекти, які супроводжують ведення бізнесу. Одну з вирішальних ролей для управління розвитком стартапу відіграє ініціативне планування, яке задає напрям на майбутнє. Стартапер має свідомо обирати цільові ринки і типи клієнтів, які найкращим чином будуть стимулювати зростання бізнесу. Ключовим у забезпеченні успішного досягнення поставленої мети є ефективне управління людським капіталом. Проте, продовжуючи самостійно приймати всі рішення на етапі початкового росту, підприємець створює «вузьке місце», бо зростання компанії буде обмежено межами власних можливостей керівництва, що потребує розроблення і роз’яснення бачення, цінностей і цілей; чітким визначенням нових ролей і обов’язків працівників [2]. Для стартапу також важливо на етапах початкового росту застосовувати класичні елементи менеджменту персоналу, зокрема підприємець повинен зробити дві основних зміни в ролях і стилі роботи: відмовитися від деяких обов’язків і змінити стиль керівництва з реагуючого на ініціативний [3]. Слід не застосовувати авторитарний стиль управління, щоб уникнути «пастки засновника» [3]. Кожний засновник стартапу повен розуміти, що не всі члени його команди мають досвід у розвитку стартапу, тому необхідно запровадити систему стимулів для навчання. Мотивація персоналу має ґрунтуватись на нематеріальній основі та усвідомленні перспективи отримувати прибуток у майбутньому. Враховуючи обмежені фінансові ресурси на початкових стадіях, ключовими нематеріальними стимулами для команди старатапу пропонуються нижчезазначені [4]:  в основу залучення персоналу має закладатись не лише досвід, але й уміння самостійно виконувати завдання, вміння переключатись між завданнями та працювати на результат;  має надаватись публічний звіт про успіхи кожного учасника команди;  доцільно використовувати емоційну складову управління персоналом, здійснювати виїздні заходи, спільно брати участь у конкурсах тощо;  потрібне формування індивідуальної культури команди стартапу. З розвитком стартапу, його засновники можуть припуститись традиційної ключової помилки – неповного інформування команди (працівників) про проблеми масштабування, просування продукції тощо. Це створює нездоровий клімат і потребує постійного спілкування засновника з командою, додаткових роз’яснень та звітування про результати спільної праці, що підвищить мотивацію працівників. Отже, в управлінні розвитком такого швидко зростаючого підприємства, як стартап, саме людський капітал стає ключовим за умов обмеженого фінансування. Акцент має робитися на розвитку корпоративної культури, поліпшення клімату та заохочення працівників до спільної мети. Мотивування співробітників має бути шляхом заохочення, спілкування, інформування та підтримування ідеї про важливість кожного у процесі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання