ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О К Кандиба

Ключові слова:

логістичний процес, блокчейн, логістика підприємства

Анотація

Сьогодення функціонування логістичних процесів постійно демонструють тенденції збільшення використання технології блокчейн. Інформаційні потоки стають дедалі визначаючими у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств, тому підприємства приділяють значну увагу і ресурси впровадженню цифрових технологій, які ефективно використовуються у ланцюгах поставок. Інтегровані ланцюги поставок охоплюють бізнес-процеси від закупівлі сировини до кінцевого споживання, що включають велику кількість операцій, і може значно затримувати передачу актуальної інформації між учасниками, знижуючи тим самим ефективність роботи всієї логістичної системи. Тому, проблема невідповідності інформаційного потоку матеріальному і фінансовому впливають на організацію всього процесу логістики і її ефективності. Впровадження інноваційних інформаційних технологій в логістику підприємства є складним питанням, особливо через проблему адаптації до бізнес-процесів і налагодження координації між учасниками логістичного процесу. Вагомим внеском у розвиток теоретичного та практичного застосування технології блокчейн є наукові роботи А. Тейпкотта, М. Кейсі і П. Вінья, М. Свон, К. Скіннера, в яких досліджується технологія блокчейн та її використання на підприємствах. Першоджерелом, в якому з’явилось поняття «блокчейн», є білий лист Сатоши Накамото, що надає термін «блокчейн» — як розподілену базу даних, що служить книгою обліку для всіх транзакцій в мережі [2, с.2]. Кожна транзакція або «блок» вноситься послідовно в реєстр. Кожен «блок» транзакцій перевіряється певним набором учасників, що унеможливлює зміну інформації [1, c.3]. Впровадження технології блокчейн безпосередньо в логістиці являє собою децентралізовану систему, що використовує декілька смарт-контрактів та за необхідністю власні токени, які синхронізують аудит, дозволяють уникнути внесення змін, за рахунок використання криптографії, та можливість відслідковувати продукт кінцевим споживачем для прийняття оптимального рішення. Оптимізацію організації процесу логістики на підприємстві за допомогою використання технології блокчейн можна досягти через наявність повної довіри та прозорості інформаційного потоку всередині підприємства і поза межами його поставок, що дозволить уникнути недобросовісної ділової практики, недотримання термінів поставки та наявність певного контролю за життєвим циклом товарів. Такі інформаційні рішення значно скорочують фінансові та матеріальні витрати, які виникають в інтегрованій логістиці при створенні доданої вартості. Основними перевагами платформи блокчейн у вдосконаленні логістики підприємства також є те, що компанії можуть вийти на нові ринки та охопити ширші сегменти споживачів, створити міцний взаємозв’язок з комплементарними підприємствами та посередниками та пришвидшить строк окупності інвестованих коштів. В сучасному світі всі підприємства, незалежно від форми власності і обсягів діяльності, знаходяться в постійному пошуку відносно використання технології блокчейн у сфері ланцюгів поставок. Основними факторами, що можуть перешкоджати розвитку блокчейн в ланцюгах поставок є:  неможливість оцінки ефективності впровадження системи блокчейн у логістичній діяльності;  необхідність додаткових капіталовкладень та залучення інвестицій;  необхідність критичного аналізу всіх бізнес-процесів на підприємстві;  не кваліфікованість кадрів, нерозуміння сутності блокчейн особами, що приймають рішення щодо впровадження інноваційної технології та опір персоналу підприємства, майбутніх користувачів технології. Таким чином, інформаційна технологія блокчейн є перспективним напрямком утримання конкурентоспроможності підприємства на ринку саме за рахунок смарт-контрактів і постійного відслідковування життєвого циклу товару. Ця технологія надає можливість виробникам створювати збільшену додану цінність в ланцюгах поставок, при цьому споживачу надається оптимальне співвідношення ціни і якості продукції. Тож, без цього постачальники, виробники та продавці будуть і надалі продовжувати нести збитки і, як мінімум, наразі, втрачати шанс стати більш ефективними та конкурентоспроможними.

Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Луценко І.С.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Логістика та управління ланцюжками поставок:вітчизняний та закордонний досвід