ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • К А Шубіна
  • І І Нагорна

Ключові слова:

економічна безпека, загрози, складові економічної безпеки

Анотація

В умовах складно прогнозованих змін зовнішнього середовища і внутрішніх умов здійснення господарської діяльності, більшість підприємств потребує створення такої економічної системи яка б дозволяла більш ефективно використовувати наявні ресурси, вміти знаходити ті фінансові та людські потенціали, які здатні вивести підприємство на новий рівень розвитку, тобто забезпечувати економічну безпеку підприємства.  Економічна безпека підприємства – це такий стан збалансованої економічної системи внутрішнього середовища підприємства, що здатний адекватно реагувати на динаміку зовнішнього середовища [1]. Для кожного з підприємств зовнішні та внутрішні загрози та виклики є суто індивідуальними. Однак, на наш погляд, розглянуті категорії включають в себе окремі елементи, які використовує у своїй діяльності кожен суб’єкт господарської діяльності. До зовнішніх загроз та чинників, що дестабілізують ефективну діяльність підприємства можна віднести: нечесну діяльність конкурентів, фірм та приватних осіб, кримінальних структур, що здійснюють промислове шпигунство та займаються шахрайством, неспроможних ділових партнерів, раніше звільнених за дисциплінарні проступки працівників підприємства, а також правопорушення з боку представників контролюючих та правоохоронних органів [1]. До внутрішніх же загроз які негативно впливають компанії відносяться певні дії чи бездіяльність (в тому числі навмисно та ненавмисно) працівників підприємства, що суперечать комерційним інтересам його діяльності. Як наслідок, від таких дій можуть бути нанесені економічні збитки, витік та втрата інформаційних ресурсів (включаючи комерційну таємницю та конфіденційну інформацію), підрив ділового іміджу на ринку та в бізнес-колах де функціонує компанія та виникнення проблем у ділових стосунках з реальними та потенційними партнерами, аж до їх втрати [2].  Основним складовими економічної безпеки підприємства є [3]: 1. Фінансова складова -  спрямована на досягнення найбільш ефективного використання ресурсів та їх збереження.   Вона є вирішальною складовою, що забезпечує ефективне функціонування усього підприємства.  2. Інтелектуальна та кадрова складова передбачає збереження та розвиток потенціалу підприємства та включає ефективні методики управління персоналом. 3. Техніко-технологічна складова – відповідність технологій та медик виробництва підприємства, які на ньому експлуатуються та використовуютьмся, світовим новинкам та аналогам для оптимізації витрат та ефективного використання ресурсів. 4. Інформаційна складова – це ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства. 5. Політико-правова складова включає всебічне правове забезпечення діяльності підприємства та дотримання чинного законодавства. 6. Екологічна складова спирається на дотриманням компанією чинних екологічних норм мінімізації витрат від забруднення довкілля. 7. Силова складова слугує захисним механізмом у забезпеченні фізичної безпеки працівників та збереження майна підприємства. Таким чином, розглянувши сутність економічних процесів і явищ, які призводять до дестабілізації економічного стану підприємства, дозволило  виявити, що на його економічну безпеку впливає велика кількість як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Проведений аналіз складових економічної безпеки підприємства показує, що для досягнення високого рівня економічної безпеки, підприємство має забезпечувати структурну рівновагу основних функціональних складових.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки