ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О М Савицька
  • В О Салабай

Ключові слова:

BSC, оцінювання ефективності, ABB, ABC

Анотація

Показники ефективності та результативності діяльності підприємства в сучасних умовах управління мають різні підходи до оцінювання. Існують проблеми загальноприйнятого методологічного підходу їх аналізу та оцінювання, які не завжди враховують різні аспекти функціонування організації та не охоплюють всі основні показники ефективності суб’єкта господарювання, що залишається актуальним і на сьогодні. Основні методики аналізу та оцінювання показників ефективності та результативності були розроблені та розвинені різними науковцями у ХХ столітті. Сьогодні ж дане дослідження було б неповним без аналізу сучасних тенденцій у сфері методів оцінювання, які представлені широким спектром методик і систем аналізу BPM (рис. 1). В основі  BPM сформована ідея безперервного циклу управління, починаючи від визначення цілей, моделювання  розвитку, планування діяльності до підготовки звітності [1].

 

Рис. 1. Функціональні складові управління ефективністю та результативністю діяльності підприємства

На рис. 1 представлено функціональні складові управління ефективністю та результативністю діяльності підприємства, що складаються з чотирьох груп показників – фінансових, облікових, ринкових та управлінських. Вектори, що утворюються на стику даних груп відображають тенденції розвитку сучасних технологій забезпечення ефективності та результативності. Додамо пояснення:

SEM – Strategic enterprise management – сукупність технологій і методів уніфікації цілей існування та розвитку підприємства на тривалу перспективу. В основі цього блоку розлягаються довгострокові прогнози та моделі розвитку товарних ринків.

SOP – Sale and operation plan – базується на використанні узагальнених показників щодо виробництва, збуту, виконання робіт, надання послуг.

MRP – Management resource planning – технологія та механізм забезпечення виробничих чи операційних процесів необхідними матеріалами, сировиною чи комплектуючими, організація логістичних потоків та оптимізації їх функціонування в часі.

CRM – Customer relation management – управління зв’язками підприємства з клієнтами.

BSC – Balanced Scorecard Report – за визначенням розробників (Р. Каплана і Д. Нортона) – це інструментарій, який дозволяє трансформувати місію та стратегію організації у вичерпний набір показників ефективності, що слугують основою для системи стратегічного управління та контролю ресурсного забезпечення. Включаючи до своєї структури фінансову, клієнтську та виробничу складові, також елементи навчання та розвитку персоналу компанії, методика BSC за своєю суттю є методикою контролю досягнення цілей [2, с. 157], яка активно використовується системою контролінгу організації.

ABC – Activity Based Costing – метод визначення вартості та інших характеристик товарів на основі функцій і ресурсів, задіяних у бізнес-процесах компанії.

ABB Activity Based Budgeting – метод планування бюджету на основі функцій підприємства, використовується у ході планування бюджету компанії чи інвестиційного проекту.

ABM – Activity Based Management – метод оперативного управління, який описує способи управління підприємством для вдосконалення бізнес-процесів та підвищення прибутковості [2, с. 158].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки