ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В С Земляков
  • І І Нагорна

Ключові слова:

ефективність, потенціал, ресурсний потенціал

Анотація

Ринок постійно диктує нові умови конкуренції для підприємств, тому перед керівництвом завжди постає задача встановити баланс між внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства шляхом оцінки запасів, як економічних, так і матеріальних, й подальшому підвищенні обсягу реалізації при тому самому рівні забезпеченості виробничо-економічного потенціалу.  Враховуючи сучасні умови ринку, слід розглядати також управлінські ресурси, від раціонального рішення яких залежать подальший ріст доходу підприємства й вихід на нові ринки збуту. Основна задача даного питання – дослідження усіх аспектів ресурсних можливостей, й на їх основі визначити й запропонувати комплекс заходів, направлених на підвищення ресурсних можливостей і потенціалу компанії. Взагалі, ресурси, в даному контексті, -  це природні та соціальні потужності, які можуть бути використані у виробництві під час створення товарів, надання послуг й решти цінностей.  За визначенням М.В. Гладія [1, с. 97], ресурсний потенціал являє собою сукупну, інтегральну продуктивність промислових і природних засобів виробництва, а також трудових ресурсів, які відображаються показниками виходу валової і товарної продукції на одиницю земельної площі. Складові ресурсного потенціалу кожного окремого регіону створюють його територіально-компонентну структуру. В.П. Славов і О.В. Коваленко [2] економічний зміст ресурсного потенціалу визначають як комплексну категорію, яка є основою матеріального відтворення в гармонійному поєднанні з продуктивними силами і виробничими відносинами, що збалансовує кількісні (технологічні) та якісні співвідношення ресурсів і тим самим визначає як саму технологію виробництва, так і параметри (розміри) організаційно-правової форми господарювання. Таким чином до ресурсний потенціал налічує в собі такі види ресурсів: - фінансові; - матеріальні (запаси і оборотні активи); - нематеріальні; - трудові; - інформаційні. Спостерігаючи за станом сучасної економіки, наявність такого потенціалу при веденні справи ніяк не свідчить про ефективну діяльність компанії. Ефективна діяльність підприємства, натомість, забезпечується через якісне використання накопиченого потенціалу. Ця якість призводить до зменшення втрат і росту ефективності виробництва. Неосвіченість щодо власних можливостей і масштабу невикористаних запасів підприємства і галузі, в якій це підприємство працює, призводить до широкого зростання ресурсного потенціалу. Важливою якістю ресурсного потенціалу є те, що він передбачає  функцію взаємозамінності ресурсів, що допомагає створити умови комбінації усіх їх видів за допомогою проведення економічного дослідження й аналізу підприємства, ринку й конкурентів для отримання потрібного фінального результату. Отже, можна дійти висновку, що ресурсний потенціал підприємства – сукупність усіх видів ресурсів, що є в розпорядженні підприємства, залежних один від одного, раціональне використання яких допомагає досягти економічного росту підприємства. Від вибору правильного напряму спеціалізації підприємства залежить максимально ефективне використати ресурсного потенціалу для реалізації соціально-економічних цілей розвитку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки