ІННОВАЦІЙНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В В Прудкий
  • Марина Олегівна Кравченко

Ключові слова:

бізнес-модель, конкурентна перевага, інновація

Анотація

Розвиток підприємства в умовах ринкової економіки неможливий без впровадження інновацій. Підприємства, які не забезпечують розвиток інноваційного потенціалу, не здатні реалізовувати інноваційні проекти та генерувати ідеї для інноваційного процесу. Інновація можлива як в технології виробництва, так технології управління функціонуванням та розвитком підприємства, в основу якої може закладатись бізнес-модель. У разі, якщо організація хоче забезпечити свою конкурентоспроможність шляхом впровадження виробництва інноваційної продукції, вона може піти одним із запропонованих шляхів на «карті інновацій» (рис. 1). Технологія Нова Радикальна на основі нової технології Радикальна Близька до існуючої Інкрементальна Радикальна на основі нової бізнес-моделі Близька до існуючої Нова Бізнес-модель Рисунок 1 –«Карта інновацій» Джерело: [1] Загалом залежно від використовуваної технології та застосовуваної бізнес-моделі інновація не тільки забезпечує конкурентоспроможність підприємству, але й впливає на його позицію на ринку. Відповідно до рис.1 інновації можна поділити на наступні типи [1]: – інкрементальні інновації. Такі інновації будуються на існуючих технологічних компетенціях підприємства, можуть застосовуватись для реалізації існуючої бізнес-моделі, а отже, і відповідатимуть специфіці клієнтської бази; – радикальна інновації на основі нової бізнес-моделі, потребує формування нової бізнес-моделі, не обов’язково технологічного прориву, проте з відмінними елементами у її реалізації, які забезпечать підприємству значні конкурентні переваги; – радикальна інновація на основі нової технології. Враховуючи те, що радикальні інновації – це нові продукти чи технології, розроблені організацією, які повністю витісняють продукти і технології, що в даній галузі існували раніше [2], така інновація передбачає та концентрується на створенні, впровадженні та використанні принципово нової технології. Це потребує застосування інноваційних бізнес-моделей функціонування підприємства, що апріорі підвищуватиме його конкурентоспроможність. Зважаючи на скорочення життєвого циклу інновацій, все більшу роль відіграють бізнес-моделі. На перший план виходить не конкуренція у технологічних розробках як це було у ХХ-му столітті, а конкуренція моделей ведення бізнесу. Це зумовлено рядом факторів, що впливають на скорочення життєвого циклу технологічних інновацій: промисловий шпіонаж (розробка може бути скопійована конкурентами); глобалізація (ідея легко розповсюджується по всьому світу, а значить попит на неї задовольняється швидше, ніж раніше); розвиток науково-технічного прогресу. Таким чином успішна діяльність компанії в ХХІ-му столітті напряму залежить від того, на скільки конкурентоспроможною є бізнес-модель. Порівняно з ХХ-им століттям, де конкурентоспроможність залежала від кількості технологічних інновацій, характерним для сьогодення є її вимір в кількості способів та підходів до реалізації однієї технологічної інновації, яка належить або використовується різними підприємствами. Це зумовлює посилення конкурентної боротьби на основі бізнес-моделей, з урахуванням економічної поведінки підприємства у взаємовідносинах з клієнтами, постачальниками і т. ін.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання