УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • А М Грубар
  • Жанна Михайлівна Жигалкевич

Ключові слова:

логістична система, управління, підприємства харчової промисловості

Анотація

Перед українськими компаніями постала необхідність мінімізації сукупних витрат, створення додаткової споживчої цінності товару, підвищення ефективності логістичних систем, а також удосконалення підходів та методів управління ними. Особливої уваги щодо управління логістичними системами потребують підприємства харчової промисловості, адже вона є однією із провідних та має істотне значення для розвитку економіки та промисловості України. Логістична система — це складна, організаційно завершена економічна система, що складається з елементів, взаємопов'язаних у єдиному процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками [1]. Основні цілі впровадження логістики на підприємстві пов’язані із забезпеченням максимальної його пристосованості до постійно змінюваних умов ринкового середовища та отримання переваг перед конкурентами за рахунок оптимізації поточних процесів. В логістичній системі підприємства відбувається рух сировини, матеріалів, комплектуючих, запасних частин з ринку закупівель до складів споживачів через мережу проміжних складів постачальників і виробників. Підсумкові результати цієї системи багато в чому залежать від чіткої взаємодії і синхронної роботи всіх його елементів. Будь-яке порушення в узгодженості поставок за номенклатурою, термінів, якості товарно-матеріальних цінностей призводить до збільшення витрат і зниження ефективності [2, с. 60]. Для підприємств, які працюють на ринку харчової промисловості, перш за все, характерний великий обсяг виробництва продукції швидкий оборот матеріальних запасів, динамічність та безперервність логістичних процесів. Тому, особливого значення набуває саме побудова досконалої системи управління логістикою на підприємстві. Основними етапами формування системи управління логістикою на підприємствах харчової промисловості є: 1) конфігурація логістичної мережі; 2) формування учасників мережі ланцюжків поставок; 3) визначення центрів впливу та типів зв'язків бізнес-процесів; 4) синтез варіантів ієрархічної організаційної структури; 5) формування локальних задач і завдань координації ієрархічної системи управління логістичними системами; 6) оптимізація функціонування логістичними системами на основі міжорганізаційної та міжфункціональної координації; 7) прийняття рішення щодо вибору системи управління логістикою на основі формування множини альтернативних варіантів [3]. До специфічних методів управління логістичними системами на підприємствах харчової промисловості віднесено:лінійне програмування; аналіз повних витрат на організацію товароруху; метод вирішення транспортної задачі; цільове програмування, яке використовують при вирішенні задач розподілу ресурсів; динамічне програмування, для організації руху ресурсів; квадратичне та нелінійне програмування; мережеві графіки, що дають змогу описувати різні типи взаємозв’язку потоків і дозволяють виявити критичний шлях; прогнозування й мінімізації ризиків [4]. Отже, для підвищення ефективності управління логістичними системами харчової промисловості варто впроваджувати комплекс сучасних методів, а також автоматизовані системи. Це дозволить компаніям оптимізувати сукупні витрати виробництва, більш гнучкіше реагувати на зміни ринку та потреби споживачів, підвищить їх конкурентоспроможність та створить додаткову споживчу цінність товару.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Логістика та управління ланцюжками поставок:вітчизняний та закордонний досвід