ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • А О Грушка
  • І М Манаєнко

Ключові слова:

конкурентоспроможність, індустріалізація, бізнес-середовище

Анотація

Кінець ХХ і початок XXI століття знаменує початок нової "динамічної ери" бізнесу. Постійні кардинальні зміни, швидкий розвиток фінансового сектору, промисловості нового покоління і глобалізація заохочують нове мислення до способу діяльності організацій та їх функцій, щоб отримати конкурентну перевагу. Світ як величезне місто, що відповідає сучасним тенденціям і поступово впроваджує новіші концепції, методи та принципи управління організаціями.
Сучасний менеджмент і сучасний бізнес є основою для створення успішної організації, яка буде конкурентоспроможною на ринку. Управлінська революція, яка зараз відбувається, змушує менеджерів в організаціях використовувати щойно впроваджені ефективні засоби та методи управління, які із легкістю можуть впоратися перед викликами, які постають сьогодні. Конкурентні переваги досягаються тими організаціями, які готові до радикальних змін і застосовують способи та концепції постійного вдосконалення. У наш час їх можна знайти переважно у компаніях, що виділяються з точки зору конкуренції, тобто в таких організаціях, які здатні збільшувати свою продуктивність порівняно з конкурентами, застосовуючи інноваційні технології, розробляючи нові високоякісні продукти та пропонуючи послуги для створення цільового бренда та позитивного іміджу.
Конкурентоспроможність вважається складним економічним явищем, яке привертає увагу зарубіжних та вітчизняних дослідників, вчених-науковців і фахівців-практиків. Лише наявність великої кількості різноманітних тлумачень цього поняття є свідченням надзвичайної важливості і складності проблеми, а також незавершеності її методологічного опрацювання. Саме багатозначність поняття «конкурентоспроможність» вимагає постійного уточнення, аналізу та подальших досліджень ключових аспектів конкурентоспроможності, особливо актуальних для сучасного бізнес-середовища [1, с. 96].
У «Великому економічному словнику» подано узагальнене тлумачення: «Конкурентоспроможність – це властивість товару нарівні з присутніми там аналогічними товарами, послугами або конкуруючими суб’єктами ринкових відносин» [3, с. 22]. Російські вчені, такі як, М. Гельвановський, В. Жуковська, І. Трофімова розглядають поняття конкурентоспроможності у більш широкому сенсі: «Конкурентоспроможність в самому загальному вигляді – володіння властивостями, що створюють переваги для суб’єкта економічного змагання» [3, с. 22].
Індустріалізація і постіндустріалізація супроводжувалися науково-технічною революцією, що і стало поштовхом переходу до XXI століття. Конкретний технічний прогрес означає розвиток у сфері цифровізації, діджиталізації, біотехнології, інтелектуальних матеріалів, що все разом приносить нові можливості. Окрім цих «технологічних» факторів, інформації стало надзвичайно багато. Важливість клієнта як особистості теж сьогодні зростає. Тут можна говорити про індивідуальність, інновації та якість. У всякому разі, на бізнес-середовище, яке склалося у наш час впливають останні тенденції: інформатизація, глобалізація, супертурбуленція, супер-конкуренція, інтелектуалізація, диверсифікація, мілітаризація, екологія проти спустошення [2, с. 65].
Орієнтація в сучасному бізнес-середовищі вимагає швидкої та адекватної реакції та зміни ринкового середовища. Саме конкуренція змушує виробників впроваджувати інноваційні виробничі процеси, нові технології. Таким чином, компанія підвищує якість продукту і привертає увагу нових покупців, а отже, збільшує власний прибуток. Для ефективного функціонування в середовищі бізнесу недостатньо лише оцінити конкурентоспроможність іншого підприємства, потрібно бути готовим до різних ситуацій, тільки тоді керівництво допоможе конкурентоспроможності підприємства постійно вносити зміни (покращувати), а також керувати всіма процесами на підприємстві, які самі раніше забезпечували свою конкурентну перевагу з усіма наслідками для успіху підприємства.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки