КАДРОВІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ю П Воржакова
  • О І Якимчук

Ключові слова:

персонал, кадровий ризик, розвиток персоналу

Анотація

Новітні тенденції у світовій економіці визначають постійну необхідність у пошуку нових заходів уникнення, мінімізації та контролю ризиків на підприємстві, а також вплив на господарську діяльність. Вітчизняні підприємства працюють в умовах нестійкої економічної та політичної ситуації, стикаючись з дефіцитом купівельної спроможності населення, що в свою чергу спонукає до високої невизначеності прогнозів щодо результатів господарської діяльності.
Сьогодні стає очевидним, що для забезпечення стабільного економічного розвитку необхідною складовою управління підприємством є організаційно-структурний механізм, механізм управління якістю та конкурентною перевагою, механізм управління ризиками, що є невід’ємною частиною будь-якої діяльності. Вона є невід’ємною складовою формування цілей, планування, прийняття рішень, управляти, контролювати, лідирувати. Щоб управляти на підприємництві потрібні специфічні цілі: зростання сукупного добробуту власників підприємства, збільшення прибутку, підтримка досягнутого рівня конкурентної спроможності, розвиток підприємства, набуття нових якостей, виконання суспільних функцій, урядових завдань тощо. Для досягнення основних завдань підприємства потрібно втримувати ринкові позиції. А щоб реалізувати ці завдання підприємством потрібно постійно здійснювати комплекс заходів із забезпечення виконання своїх базових функцій на належних правил для підприємства.
Управління ризиком – це невід’ємна частина загального управління будь-яким підприємством, що прагне вижити і виконати свою місію. Серед всієї сукупності ризиків діяльності підприємства домінуючим ризиком є ризик діяльності персоналу, оскільки трудові ресурси є головними ресурсами діяльності підприємства [1, c. 116].
У сучасному світі розвиток персоналу це один з найважливіших чинників успішного розвитку організації. При цьому деколи інвестування в розвиток кадрів грає велику роль, ніж інвестування в розвиток і поліпшення виробничих потужностей. Під розвитком персоналу розуміється сукупність заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників, оновлення придбаних знань і навичок [2, с. 133]. Ще один важливий чинник – це ступінь мотивації співробітників, учасників навчання: наскільки вони зацікавлені у відвідуванні тренінгів, семінарів, навчальних занять і в подальшому використанні отриманих знань, умінь і навичок.
Ризики розвитку персоналу входять до групи ризиків за функціональними сферами управління персоналом, і визначаються наступні:
- ризики дострокового звільнення;
- ризики неефективного навчання;
- ризик неузгодженості стратегій підприємства та дій щодо управління персоналом;
- ризики неінвестування [3, с. 46].
Склад загроз, що спричиняють ризики: неефективне вертикальне та горизонтальне переміщення персоналу по системі посад; відсутність якісної системи управління діловою кар’єрою персоналу; неякісна організація первинної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу.
Управління ризиками в Україні не має широкого застосування і тільки починає використовуватись вітчизняними компаніями, здебільшого в банківській сфері та великими промисловими корпораціями, де найбільш досліджені основні профільні види ризику. Більша частина існуючих теоретичних розробок поки що не знайшли достатнього поширення, впровадження та підтвердження на практиці. Характерністю українського ризик-менеджменту, такі як: недостатність особистої інфраструктури ризик-менеджменту та норм його здійснення, який має багато відмінностей українського та закордонного профілів ризиків для різних типів організацій, нерезультативне державне управління ризиками, великий рівень політичного ризику та ін.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки