УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • А Ю Ніканорова
  • Катерина Олександрівна Бояринова

Ключові слова:

конкурентоспроможність, інноваційна конкурентоспроможність, проектний підхід

Анотація

Різний вплив інновацій на розвиток економічних систем безумовно відображається й на конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів. Можливості інновацій, як фактора розвитку, використовуються далеко не повною мірою. Причини зазначеного полягають у низькому рівні витрат на інновації, відсутності ефективних механізмів стимулювання та управлінні інноваційною діяльністю підприємств, недостатній зв'язок прикладної науки й виробництва, диспропорції в підготовці кваліфікованих кадрів. В управлінні інноваційною конкурентоспроможністю підприємства найбільш ефективним можна вважати проектний підхід. Він є одним з основних в системі управління інноваціями. Проектний підхід дозволяє більш точно визначити конкретні потреби підприємства в інноваціях для отримання конкурентних переваг на ринку та швидше реалізовувати пріоритетні завдання інноваційного розвитку у полі високого рівня конкуренції. В основі проектного підходу є проект — процес з певною метою, що необхідно досягти в певні терміни, під який виділяються людські, матеріальні, фінансові та інші ресурси. З точки зору системного підходу проект може розглядатися як процес переходу з вихідного стану в кінцеве — результат за участю ряду обмежень (фінансові, нормативно-правові, етичні, логістичні, тимчасові тощо) та механізмів [1]. Сутність проектного управління полягає в поданні функціонування та перспективної зміни будь-якої економічної системи у вигляді проекту з певними цілями, з обраною командою на умовах довгострокового інвестування, а його реалізація пов'язана з певними часовими і ресурсними витратами [2, с. 560]. Головною особливістю проектного управління є комплексність, єдність та послідовність виконання портфелю проектів, програм інноваційного розвитку на підприємстві. Його застосування передбачає створення команд та міжсистемної взаємодії підрозділів для забезпечення успішних результатів. Основним принципом проектного підходу є створення абсолютно нового продукту, нової технології, сучасного продукту тощо. На основі впровадження зазначеного методу підприємства можуть істотно підвищувати ефективність управління інноваціями та нововведеннями на підприємстві, враховуючи обмеженість ресурсного потенціалу та використовуючи інтелектуальний потенціал працівників. Реалізація проектів вимагає кваліфікованого персоналу з управління та чималих затрат [3]. Проектна діяльність характеризується пошуковою активністю. На основі попереднього аналізу та моделювання, підприємство планує кілька пріоритетних напрямків розвитку. Традиції проектного управління часто присутні на кожному підприємстві в якійсь певній стадії свого розвитку. Впровадження на підприємстві проектного управління інноваційною конкурентоспроможністю дозволить поліпшити проектну діяльність за конкретними показниками принципів проектного управління: комплексність, повнота, усунення невизначеностей; лідерство, єдиноначальність, наскрізне управління; командний характер персоналу, керуючого проектом; плановість; динамічність планування; ритмічність; превентивність; постійне поліпшення; документування, звітність; контрольованість [4]. Тож, даний підхід дозволяє точно визначати конкретні проблеми підприємства в інноваціях, прискорює процес впровадження нововведень і, забезпечує підвищення конкурентоспроможність підприємств.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання