ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • К О Бояринова
  • А Д Остапенко

Ключові слова:

розвиток, мале підприємство, стимулювання

Анотація

Для вдалого розвитку економіки кожної країни досить важливим і значущим є розвиток малих підприємств. Підприємництво загалом є рушієм науково-технічних та економічних процесів, сприяє конкуренції в економічній системі. На відміну від великомасштабних, малі підприємства є більш динамічними в адаптації до економічних змін, і тому можуть стати провідною ланкою забезпечення економічного зростання реального сектору економіки.
Практично у всіх розвинених країнах малий і середній бізнес забезпечує більше половини ВВП. Наприклад, в Європі в даному секторі зайняті 68% працюючого населення, які приносять 58% ВВП, а в Італії на частку середнього і малого бізнесу доводиться до 95% доходу [1]. Це зумовлено підтримкою підприємств державою і сприятливою фіскальною політикою. Розвиток вітчизняного підприємництва є дещо уповільненим, що супроводжується постійними змінами в податковому законодавстві, недостатністю розвиненості внутрішнього ринку та зниженням купівельної спроможності населення. Розвиток малих підприємств гальмується високими податками, обмеженістю ресурсного забезпечення та доступу до нього, низькою продуктивністю праці, що не забезпечена належним рівнем інновацій.
Перебуваючи у полі зору науковців, розвиток малих підприємств упереджується і повільним загальним розвитком економіки в нашій країні, що зумовлено різними кризовими тенденціями, відтоком трудових ресурсів, зниженням якості освіти і професійної підготовки. У вирішенні проблем могла б допомогти реалізація державних програм модернізації бізнес-інфраструктури, регіональних програм підтримки підприємництва, приватного і державного партнерства, більш широку участь українських підприємців в різних європейських проектах [6]. Практично весь час бізнес стикається з недосконалим державним регулюванням, яке є досить обтяжливим [2]. В силу зазначеного є необхідним розроблення заходів з покращення економічного клімату, а також розроблення ряду програм, в тому числі інвестиційного сприяння розвитку малих підприємств. З токи зору малого інноваційного підприємництва, потребує розвитку венчурний бізнес, створення різник інноваційних фондів. Крім того, з позиції перспективності стартапів, доцільно розробити законодавче забезпечення захисту інтелектуальної власності та інші рекомендації з полегшення вітчизнах інноваторів перетворювати власні розробки у прибутковий бізнес. Таблиця 1 – Порівняння чинників, які впливають на розвиток малого підприємства та їх вирішення в Україні та в Європі Проблема Україна Європа Низький розвиток економіки Стимулювання економіки шляхом посилення кредитної активності за рахунок втрати цінової і фінансової стабілізації, підвищення цін.[3]. Участь в різних економічних проектах, створення вільних економічних зон. Відсутність розвинення фінансових технологій Розроблення інноваційних продуктів,активний розвиток Фінтех [4]. Легка система продажу стартапів, впровадження онлайн-позики.[5] Обмеженість інформації та консультативного забезпечення Створення спеціальних семінарів, тренінгів Професійні консультанти та консалтингові фірми
Складено на основі [3; 4; 5]:
Отже, ключовими проблемами, які гальмують розвиток малого підприємництва, які потребують негайного вирішення є низький розвиток економіки, відсутність розвинення фінансових інститутів його стимулювання та забезпечення, в тому числі, які б сприяли активізації стартапів . Їх вирішення дозволить збільшити кількість малих підприємств, що є важливим для розвитку економіки в цілому. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки