УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ НА ОСНОВІ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ

Автор(и)

  • Ж М Жигалкевич
  • Д О Путіліна

Ключові слова:

конкурентна розвідка, управління, бізнес

Анотація

Сучасний бізнес вимагає нових, нетрадиційних методів зростання капіталізації, збільшення своїх активів, покращення інфраструктури та розширення ринкових можливостей. Умови жорсткої конкуренції ускладнюють досягнення бажаних результатів. Тому виникає необхідність адекватної оцінки позицій конкурентів та системного забезпечення захисту бізнесу від загроз. Одним з недостатньо вивчених сучасних методів убезпечення своєї діяльності є конкурентна розвідка. В загальному розумінні конкурентна розвідка — законний спосіб збору та аналізу інформації про конкурентів і ділове конкурентне середовище, що дозволяє судити про можливості, наміри, уразливості бізнес-конкурентів. ЇЇ метою є формування і досягнення конкурентних переваг шляхом використання отриманих інформаційних баз для прийняття ефективних та якісних стратегічних і важливих тактичних рішень у бізнесі.  Абсолютно помилковим є ототожнення конкурентної розвідки та промислового шпигунства. Адже останнє полягає в недобросовісній конкуренції з незаконним отриманням, використанням, розголошенням інформації, що становить комерційну, службову або іншу таємницю з метою отримання переваг при здійсненні підприємницької діяльності та отримання матеріальної вигоди. Конкурентна розвідка ж допомагає створити основу для управлінських рішень керівникам та співробітникам підприємства. До її завдань належать:   виявлення ризиків, загроз та небезпек дестабілізуючого впливу на стан безпеки бізнесу;   інформаційна оцінка партнерів, клієнтів, конкурентів, контрактів;   інформаційно-аналітична підтримка процесів підготовки, прийняття і супроводження рішень, систематизація результатів реалізації раніше прийнятих рішень;   інформаційний контроль розвитку інфраструктури ринку, конкурентів, їхніх маркетингових заходів;   створення єдиної інформаційної системи та ведення бази даних у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, які мають ознаки значних, для забезпечення обліку фінансових операцій, сумнівних або незвичних, у встановленому законодавством порядку тощо [1, с. 66]. Інформаційною базою для конкурентної розвідки виступають засоби масової інформації, агентства інформації, матеріали спеціалізованих виставок, конференцій, особисті контакти, спостереження, мережа Інтернет тощо. Більш детальний аналіз отриманої інформації часто реалізується за участю спеціалізованих консалтингових компаній, що працюють у сфері конкурентної розвідки [2, с. 148]. До методів конкурентної розвідки віднесено прямі та непрямі. Прямими називаються методи отримання інформації, що безпосередньо цікавить. Наприклад, отримання обсягу реалізації з квартального звіту акціонерного товариства, опублікованого в засобах масової інформації. Непрямий — спосіб обчислення показника, який цікавить, на основі інших, що пов'язані з ним. Наприклад, величина реального прибутку отримується з офіційного звіту про рух грошових коштів, а витрати можна визначити розрахувавши необхідні організаційні ресурси та їхню ринкову вартість [3].  Також є методи зовнішнього спостереження (без контакту з представниками конкурента) і проникнення (через залучення спеціальних агентів, що здійснюють послуги конкурентної розвідки) та багато інших. Отже, впровадження конкурентної розвідки серед суб’єктів бізнесу є важливою складовою для досягнення успіху в їх діяльності. Багато аспектів потребують більш детального вивчення. Особливого інтересу заслуговують методи та способи конкурентної розвідки серед представників поліграфічного бізнесу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки