ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • О С Шилюк
  • Олександра Миколаївна Ляшенко

Ключові слова:

інновації, інноваційні ІТ, розвиток

Анотація

Ефективне функціонування компанії - це складний процес який не можливий без оптимальної взаємодії різного роду процесів та їх ресурсів. Беручи в розрахунок сучасні тенденції розвитку економіки, інформаційні технології відіграють ключову роль в функціонуванні суб’єкта ринку, забезпечуючи автоматизацію бізнес-процесів підприємства та полегшуючи управління. Впровадження інформаційних технологій сприяє забезпеченню конкурентоспроможності, а отже, впливає на рейтингову позицію на ринковій арені. Формування та існування успішної інноваційної компанії неможливе без технологій майбутнього - інформаційних технологій. В усіх розвинутих країнах світу топові компанії періодично впроваджують ІТ на підприємствах. Інновації – зміни, що відбуваються з метою впровадження та використання нових видів споживчих товарів. нових виробничих і транспортних засобів, ринків і форм реалізації [1, с. 5]. Звідси слідує, що «інновації» є необхідною виробничою функцією, що зумовлена змінами факторів виробництва, ресурсів та їх комбінації. Інформаційно-комунікаційні технології - це сукупність методів, засобів та прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання та передавання графічних, текстових, цифрових, аудіо та відеоданих на базі персональних комп`ютерів, комп`ютерних мереж та засобів зв`язку. [2] В 21 столітті успішними стають лише високотехнологічні компанії. Так застосування ІТ технологій дозволило SpaceX підвищити ефективність космічних запусків та значно зменшити витрати, вийти в лідери ринку протягом кількох років та витіснити з ринку Україну. В 2011 році ринок космічних запусків був розділений між міжнародною компанією Sea Launch, в якій також брали українські компанії КБ “ЮЖНОЕ” та “ЮЖМАШ”, Китай, Росія та Європа. В 2019 році монополістом на цьому ринку є американська компанія SpaceX Ілона Маска. В 2013 році на долю SpaceX припадало менше 10% космічних запусків, а через 5 років показник покращився до більш ніж 60%. Такий величезний приріст став можливим завдяки ІТ інноваціям. Америка виграла, а українські КБ “ЮЖНОЕ” та “ЮЖМАШ” програли. [4] Українські компанії, як і в усьому світі, хочуть, вкладаючи кошти, відразу отримати вигоду. ІТ - інновації, які мають довгий строк окупності, тож не видають миттєвого результату. Для впровадження ІТ інновацій потрібно вкладати багато коштів: в ІТ-технологію, устаткування та навчання персоналу. Держава, на жаль, не підтримує ІТ-ринок та впровадження інновацій на підприємствах, а навпаки притісняє ІТ-сферу. Українські ІТ-спеціалісти в більшості не бажають працювати з вітчизняним ринком, умови співпраці з закордонним клієнтом є кращими. Все це пригнічує інформаційно-комунікаційний розвиток українських підприємств та тримає Україну на низьких позиціях в світових економічних рейтингах. Висновки. Отже, ІТ - це технології майбутнього, і уникати їх для компаній означає поставити хрест на власному бізнесі. В умовах сучасного стрибкоподібного розвитку прогресивного еволюційного ринку, що швидко змінюється, та коли технології постійно розвиваються, для забезпечення стійких конкурентних позицій підприємству необхідно розвиватися одночасно зі світом та технологіями, інакше компанія вибуде з великої гонки бізнесу. ІТ технології - це саме ті технології, що забезпечать необхідний розвиток. В подальшому важливо досліджувати впровадження ІТтехнологій до різних сфер бізнесу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання