СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В В Подвальна
  • Ж М Жигалкевич

Ключові слова:

управління, витрати, методи управління, CVP-аналіз

Анотація

Різноманітність сучасних методів управління витратами зумовлює необхідність поглибленого вивчення їх сутності та оптимального використання. Адже оптимізація витрат — це важлива складова діяльності будь-якого підприємства. Адаптивне управління витратами в умовах швидко змінного зовнішнього середовища підвищує шанси на виживання.

В загальному розумінні витрати являють собою величину матеріальних, фінансових, трудових ресурсів, що було спожито підприємством в результаті здійснення господарської діяльності, спрямовану на отримання прибутку та збільшення загального добробуту власників [1]. З іншої сторони витрати представляють собою вибуття активів або збільшення зобов'язань, що проявляється у зменшення власного капіталу.

Існує велика кількість традиційних та сучасних методів, які спрямовані на оптимізацію витрат. Традиційні методи скорочення витрат спрямовані на недопущення їх зростання. Здається що такий підхід дає непогані результати, але при сучасних умовах та факторах він не буде таким ефективним.

Більшість сучасних методів враховують обмеження традиційних моделей управління витратами. Проте це не означає, що підприємству необхідно відмовитись від традиційних методів управління витратами. Дуже успішним є поєднання цих методів, адже стратегічне управління передбачає прийняття рішень на вищих ланках управління, тоді як традиційний підхід спрямований на детальний контроль витрат під час виробничої стадії.

Необхідність постійної роботи над вирішенням завдань оптимізації рівня витрат і забезпечення їх стійкої позитивної тенденції призводить до постійного пошуку та розробки різноманітних сучасних методів управління витратами. Серед таких: директ-костинг, стандарт-кост, таргет-костинг, кайзер-костинг, СVР-аналіз, кост-кілинг, бенчмаркінг витрат, LСС-аналіз тощо [2].

Таргет-костинг можна визначити як метод управління витратами за цільовою собівартістю. Для отримання максимального ефекту від управління собівартістю разом з таргет-костинг застосовують ще один новітній метод кайдзен-костинг. Усунення різниці між розрахунковою та цільовою собівартістю продукції є головною суттю цього методу. Відмінністю цього методу від таргет-костингу є прагнення постійного удосконалення якості на всьому підприємстві при залученні всіх його працівників [4]. При цьому таргет-костинг вирішує це завдання на стадії планування й розроблення, а кайдзен-костинг — на стадії виробництва.

Ще одним відносно новим методом є бенчмаркінг (еталонних порівнянь), що базується на створенні аналогової базу, яка може бути використана як еталонний об'єкт поглибленого предметного дослідження. Згідно цього методу відбувається порівняння та впровадження методів, які застосовуються успішними підприємствами [2; 3].

Для короткочасного та швидкого скорочення витрат підприємства можуть застосовувати досить жорсткий метод кост-кілингу, на основі якого можна. швидко скоротити витрати, але через зменшення витрат на заробітну плату і скорочення персоналу.

Також дієвим методом в управлінні витратами є СVР-аналіз. В основі згаданого методу є визначення точки беззбитковості. Він є досить простим у розрахунках та застосуванні, проте дієвим інструментом під час визначення структури витрат, обчисленні обсягів реалізації та аналізі взаємозалежності цих показників від рівня цін.

Загалом можна зробити висновок, що сучасні методи є дієвими інструментами управління витратами. Але не завжди є доцільним їх використання в чистому вигляді, адже найліпша комбінація традиційних та сучасних методів оптимізації витрат, в залежності від ситуації, може дати кращі результати у досягненні успіху. Тут відіграють роль особливість діяльності підприємства, його організаційна структура, пріоритетні напрями розвитку та цілі для вибору оптимального методу управління витратами. Зазначене потребує подальшого поглибленого вивчення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки