ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • А В Юденко
  • В В Дергачова

Ключові слова:

експортна діяльність, дорожня карта, міжнародна діяльність, механізм управління

Анотація

Аналіз організаційно-економічних аспектів експортної діяльності підприємств дозволяє виявити недоліки в механізмі управління та розробити комплекс дій щодо оптимізації експортних операцій на підприємстві в кризовий період, що є актуальним для України. Це в свою чергу призводить до позитивних зрушень не лише в межах підприємства, а й в структурі зовнішньо-торгівельних відносин.
Організаційно-економічні аспекти здійснення міжнародної діяльності підприємства – це основні складові організаційно-економічної діяльності, що впливають на ефективне функціонування підприємства на міжнародному ринку [1].
Метою організаційно-економічного діяльності підприємства на світовому ринку є формування економічних стимулів до зовнішньоекономічної діяльності компанії.
Цей процес повинен відповідати наступним принципам:
- пріоритетності витрат на зовнішньоекономічну діяльність;
- пріоритету споживача над виробником;
- комплексність та спадкоємність планування зовнішньоекономічної діяльності;
- стимулювання зовнішньоекономічної діяльності;
- відповідності рівня матеріально-технічної бази вимогам, що ставляться до якості й конкурентоспроможності продукції на міжнародних ринках [2].
За результатом щорічного дослідження, що оцінює простоту ведення підприємницької діяльності на базі 10 індикаторів в 190 країнах світу, Україна посіла 71 місце у рейтингу Світового банку Doing Business на початок 2019 року[3]. За даними Світового банку, Україна демонструє зростання, зокрема, за наступними пунктами: «забезпечення виконання договорів», «збільшення експорту» і «захист міноритарних інвесторів».
Елементи рейтингу оцінюють нормативні документи, що характеризують діяльність малих і середніх підприємств протягом життєвого циклу. З метою поліпшення бізнес-клімату в Україні та зміцнення позиції України у рейтингу Doing Business, Міністерством економічного розвитку спільно з Better Regulation Delivery Office було розроблено дорожню карту, що складається з 43 пунктів. Виконання цих пунктів має вивести Україну в ТОП-20 країн світу з найкращим бізнес-кліматом за версією Світового банку станом на 2020 рік (Doing Business 2019) [3].
Оскільки програма «Дорожня карта» лише розгортає свою діяльність, основним завданням для українських підприємств сьогодні є подолання перешкод, що створює для них зовнішнє середовище власними зусиллями, за рахунок оптимізації експортних операцій, використовуючи ключові ресурси а розвиваючи організаційну та економічну складову на основі принципів системності, єдності, гнучкості, послідовності, цілепокладання, тощо [4]. Варто визначити основні організаційно економічні засади, що стимулюватимуть розвиток міжнародної діяльності підприємства : оптимізація асортименту експортної продукції, враховуючи попит на іноземних ринках, побудована стратегія конкурентної боротьби при здійсненні експортних операцій та раціонального управління ресурсами.
Висновки. Отже, було визначено ключові організаційно-економічні аспекти здійснення експортної діяльності та розроблено практичні рекомендації для підприємств, що займаються або мають намір займатися експортною діяльністю, використання яких дозволить підприємству здійснювати експортні операції, незважаючи на кризові явища в країні.
Ключовим фактором успіху у використанні наданих рекомендацій є їх комплексне впровадження на основі принципів системності, гнучкості, цілеспрямованості. Дотримання такої методики дозволить зменшити вплив кризових явищ на експортну та зовнішньоекономічну діяльність підприємства в цілому.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів