"СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"

Збірник Всеукраїнської науково-практичній  конференції

«Сучасні підходи до управління підприємством»


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:

  1. Інноваційно-інвестиційне забезпечення антикризового управління підприємствами.
  2. Детермінанти розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобальних викликів.
  3. Розвиток конкурентоспоможності сучасного бізнесу в умовах ресурсних обмежень.
  4. Логістика та управління ланцюжками поставок:вітчизняний та закордонний досвід.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

 

Участь у конференції передбачає:

  • Публікацію тез. За результатами конференції буде виданий Збірник тез конференції. Доповідачі отримають довідку про участь.
  • Публікацію тез та можливість безкоштовно подати статтю до електронного Збірника наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством».