2016

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

У збірнику наукових праць учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю представлено результати науково-дослідницької роботи з питань теоретичних та прикладних засад формування та розвитку конкурентоспроможності сучасного бізнесу; утворення та взаємозв’язку  інноваційних, інформаційних та інвестиційних складових сучасних підходів до управління підприємством; макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств  в контексті міжнародної інтеграції.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів  економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей. 

Зміст

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.

Комерціалізації інновацій: економічний зміст та значущість для підприємства
Nadya Igorivna Duda
INNOVATION HUBS AS THE DRIVING FORCE OF ENTERPRISES INNOVATIVE DEVELOMENT
Katerina Kopishynska
РОЛЬ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Viktor Volodymyrovych Marchenko
Процесний підхід в управлінні інноваційними проектами
Mykola Oleksandrovich Myroniuk
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Оксана Костянтинівна Біленко
Інновації як континуум економічної функціональності в прогресивному розвитку підприємства
Катерина Олександрівна Бояринова
ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Маргарита Сергіївна Ветрова, Марина Олегівна Кравченко
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ
І.І. Вещицька
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О.А. Вовк
СТAН ТA ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМAТУ УКРAЇНИ
Н.І. Гaрбовськa
ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
П.В. Головська
ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ АВІАБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Д.В. Грибюк
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ У ВИРОБНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВ
Ольга Володимирівна Гук, А.С. Цвіркун
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЯК ГОЛОВНА РУШІЙНА СИЛА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
О.С. Дейнека
СКЛАДОВІ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРОМИСЛОВИХ ВИПРОБУВАННЯХ НОВОЇ ГІРНИЧОЇ ТЕХНІКИ
Юрій Захарович Драчук, Василь Васильович Косарєв
ОСНОВНІ РЕСУРСИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Ганна Жалдак
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Жанна Михайлівна Жигалкевич, А.С. Онопко
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
Т.Л. Зубко
БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
І.В. Ігнатенко
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ
О.М. Калина
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ НА РИНОК
А.Р. Каризська
ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
М.М. Климчук, С.А. Климчук
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Эдуард Михайлович Косматов, Екатерина Эдуардовна Овчарова, Геннадий Федорович Савосин
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРЕНДІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Н.М. Лавренчук
ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Р.І. Лєксін
НОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК БІЗНЕС-СТРУКТУР
Олександр Федорович Морозов
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ганна Анатоліївна Мохонько, І.А. Муштай
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
А.І. Омельченко
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Малгожата Смолярек
ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРОВАНОГО КОНТРОЛІНГОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В.М. Тупкало, І.В. Колошко
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
Ю.В. Ушкаренко
РОЗВИВАЮЧИЙ ПІДХІД ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Т.Б. Хлевицька
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г.М. Черняк
КРЕАТИВІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В ЄС
Віктор Іванович Чужиков
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ
І.А. Шеховцова, К.А. Пімонова
КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Валерія Вікторівна Шилова

Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.

РОЛЬ МОНЕТАРНИХ ЧИННИКІВ У СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Вікторія Ярославівна Голюк, Олена Вікторівна Баула
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ганна Андріївна Федірко
Можливості розширення імпорту з країн Сходу для українських торговельних посередників
Тамара Васильївна Гужовська
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Альбіна Сергіївна Зимогляд
Методика аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Василь Володимирович Федчик, Світлана Олександрівна Пермінова
Оптимізація бізнес-процесів експортно орієнтованих підприємств
Марина Сергіївна Пащенко
РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ФАРМАЦЕВНИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Олена Вікторівна Бойко
Маркетингові комунікації - як стратегія розвитку підприємства
Світлана Одінцева
РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД
Януш Клісіньський, Ірина Миколаївна Манаєнко
ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2013-2015 РР. В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ НА СХОДІ
Юрій Володимирович Макогон
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЄС ЯК АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Любов Павлівна Гальперіна
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
М.Ю. Анікіна
ІННОВАЦІЙНИЙ РЕЙТИНГ КРАЇН: ДОСВІД ЄС
О.Т. Артеменко
СЕКТОРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
Володимир Вадимович Давиденко, Барбара Іванкевич-Рак
РОЛЬ КРЕАТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
А.С. Диндар
ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЄС
Алла Рашидівна Дунська, І.Д. Усачова
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
К.В. Чікмарьов
НАПРЯМИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СУЧАСТНИХ МЕДІА
Віктор Чужиков

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ТУРПРОДУКТУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
Владислава Володимирівна Корнілова
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Вікторія Олександрівна Гончар
НОВА РЕДАКЦІЯ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015: ОСОБЛИВОСТІ І ВІДМІННОСТІ НА КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ РІВНІ
Борис Заплотинський
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Eliza Sergiivna Fisenko
ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНОГО БІЗНЕСУ
Яна Колешня
СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ТУРПРОДУКТУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
Владислава Володимирівна Корнілова, Наталія Володимирівна Корнілова
КОМПОНЕНТИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ В СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ: РЕСУРСНИЙ ПІДХІД
Наталія Іванівна Ситник
МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Богдан Миколайович Андрійчук, Маргарита Олександрівна Чупріна
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Ніна Сергіївна Мяло, Сергій Васильович Войтко
Стратегічні напрями забезпечення стійкого розвитку фармацевтичного підприємства
Анастасія Олександрівна Баранчук
Антикризове управління економічним потенціалом промислових підприємств
Володимир Занора
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Людмила Євгенівна Довгань, Олена Василівна Мазур
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Владислав Вікторович Рухайло, Людмила Леонідівна Ведута
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Аліна Валеріївна Козинець
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Катерина Олександрівна Авдієнко
АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ГНУЧКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
Марина Анатоліївна Пічугіна, Маргожата Окренгліцка
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Дмитро Вікторович Шиян
ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Олександра Миколаївна Ляшенко
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ В УКРАЇНІ
О.Т. Артеменко, П.О. Демченко
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Дмитро Юрійович Бешинський
РОЛЬ КОУЧИНГУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
А.С. Годована
РЕКУРСИВНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ЯК МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Наталья Григорська
ЗАСОБИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Вікторія Вікторівна Дергачова, О.І. Волков
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
М.О. Коба
РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Тарас Аркадійович Коцко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Катерина Олександрівна Кузнєцова
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Таїсія Василівна Лазоренко, М.І. Чуй
МЕТОД АВС/АВМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ, ЯКОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
Ірина Сергіївна Луценко
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Ірина Петрівна Малик
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО КОНТРОЛІНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Олена Миколаївна Савицька, А.Ю. Скляр
СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Станіслав Васильович Салоїд, А.С. Волошин
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
М.А. Ткачук
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ
М.І. Фортуненко
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Олександр Ченуша
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Вікторія Валеріївна Чорній
АУТСОРСИНГ – ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Марина Володимирівна Шкробот, В.В. Ткач