ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Таїсія Василівна Лазоренко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine
  • М.І. Чуй Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Для ефективного розвитку підприємництва в сучасних умовах необхідно розвивати конкуренцію серед вітчизняних підприємств.

Конкурентоспроможність – здатність задовольняти потреби споживачів краще, чим це роблять конкуренти.

Легка промисловість забезпечує населення життєво необхідною продукцією, а також виконує соціальну функцію. Важливість цієї галузі полягає не лише у великій кількості продукції легкої промисловості, а й широкому спектрі спеціалістів у кожному регіоні України.

Розвиток легкої промисловості в Україні пов'язаний із впровадженням нових форм організації виробництва, створення мережі малих підприємств, які виробляють продукцію широкого асортименту і швидко переорієнтовуються на потреби ринку. Але на даний час більшість підприємств галузі є неконкурентоспроможними. Тому постає питання щодо вирішення цієї проблеми.

Основні причини, що перешкоджають розвитку легкої промисловості, це: неконтрольований імпорт та відсутність нормативної бази захисту внутрішнього ринку від контрабанди товарів; втрата ринків збуту внаслідок згортання системи оптової торгівлі та перенесення оптового обігу на ринки; гостра нестача обігових коштів, відсутність середньо- і довгострокового кредитування на сприятливих засадах; дефіцит стратегічно важливих для галузі видів сировини;нестача кваліфікованих управлінців;нерівні умови роботи та реалізації продукції для великих промислових виробників щодо суб’єктів малого підприємництва; високий ступінь зношеності основних засобів виробництва, необхідність його модернізації та технічного покращення; великий сегмент споживачів з низькими

Фахівці відзначають, що головною проблемою легкої промисловості України є не лише поганий матеріально-технічний стан підприємств, а й недостатньо організована система управління. Багато підприємств позбавлені сучасних інформаційних технологій і навіть елементарних засобів комунікацій, що ізолює їх від світового ринку. До того ж у динамічному середовищі бізнесу з коротким життєвим циклом товарів та послуг, глобальними ринками і складними ланцюжками виробництва та збуту продукції, підприємства безперервно шукають засоби зменшення витрат, збільшення доходів та покращення якості продукції [1, с.160].

Для покращення конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості можна запропонувати наступні шляхи [2, с.80]:

‒ створення іміджу підприємства «справедливих» цін за рахунок відповідності ціни і якості;

‒ розширення асортименту виробництва  продукції;

‒ стимулювання продажів за рахунок проведення різноманітних акцій;

‒ виконання основних вимог збутової логістики;

‒ поліпшення кадрового потенціалу та управлінської структури;

‒ вдосконалення проектування, використання найсучасніших техніки і технології, вхідний контроль якості сировини, матеріалів і комплектуючих, поліпшення стандартизації;

‒ досконале вивчення потреб ринку;

‒ наявність конкурентоспроможних вітчизняних постачальників.

Отже, маючи достатню кількість трудових ресурсів, потужну сировинну базу, Україна може не тільки вирішити свої проблеми щодо забезпечення населення продукцією легкої промисловості,але й стати важливим експортером цієї продукції на світовий ринок. Саме для цього підприємства повинні вживати заходи щодо підвищення своєї конкурентоспроможності за допомогою формування конкурентних переваг, опираючись на запропоновані шляхи.

Біографії авторів

Таїсія Василівна Лазоренко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

к.е.н., доцент

М.І. Чуй, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

студент

Посилання

Література:

Носова Н.І. Проблеми розвитку підприємництва в легкій промисловості України / Н.І. Носова // Економічні інновації. Вип. 38: Формування економічних стратегій розвитку підприємництва, регіону, держави. Зб. наук. праць. – Одеса: НАН України, 2009. – С. 144-161.

Лінькова О.Ю. Конкурентоспроможність легкої промисловості України та механізми її підвищення / О.Ю. Лінбкова // [Електронний ресурс] Режим доступу:http://www.kpi.kharkov.ua/.

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.