БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • І.В. Ігнатенко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

В умовах ринкової економіки діяльність будь-якого підприємства пов’язана з господарським ризиком. Значна частина підприємств виходить з ринку через те, що має недостатню кількість знань і навичок в роботі. Це є ознакою незадовільного управління. Тому створення нової фірми, залучення інвестицій, впровадження нової технології або нового продукту потребує ретельної підготовки до реалізації цих проектів. Наскільки правильно буде виконана підготовча робота, настільки успішно реалізується задумана ідея. Саме для цього необхідно вже на початку роботи розробити обґрунтований бізнес-план.

У науковій і навчальній літературі бізнес-план визначається як  документ внутрішньо-фірмового планування, який формулює всі основні аспекти планування виробничої і комерційної діяльності підприємства, аналізує проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення фінансово-господарських завдань [1].

Якісний бізнес-план дає змогу розв'язати чимало завдань, основними серед яких є такі: обґрунтування економічної доцільності нових напрямків розвитку; розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, насамперед обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал; визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів концентрації фінансових ресурсів; підбір працівників, спроможних реалізувати такий план [2].

В сучасних умовах господарювання, коли економіка країни поступово виходить з системної  кризи, значення бізнес-плану для виробничих підприємств полягає у такому.

  1. Мінливість і невизначеність умов зовнішнього середовища  вимагає від підприємств швидкої адаптації до ринку та постійного впровадження інновацій.
  2. Бізнес-план дозволяє чітко оцінити економічну ситуацію на ринку, побачити майбутню перспективу та всі важливі дії для успішного досягнення поставленої цілі.
  3. Щоб вижити в жорсткій конкуренції на ринку, керівники підприємств повинні ретельно прораховувати свої майбутні кроки. Виникає необхідність підійти до рішення  виробничих завдань більш креативно, нестандартно, застосовуючи неформальну логіку. 
  4. Бізнес-план виступає важливою сполучною ланкою між підприємцем і інвестором. Для того щоб проект реалізувався, необхідно залучити достатньо коштів, а отже зацікавити потенційного інвестора. Потрібно продемонструвати інвестору здатність приймати обгрунтовані рішення, реалістично оцінювати всі можливі аспекти проекту як позитивні, так і негативні.
  5. Сам процес розробки бізнес-плану сприяє розвитку управлінських  та аналітичних компетенцій працівників і справляє на них мотивуючий вплив. Залучені до розроблення бізнес-плану працівники отримують цінний досвід  спільної діяльності та обґрунтовано мотивований погляд на перспективи розвитку бізнесу даного підприємства.
  6. Кінцевий результат бізнес-плану слугує  підприємству як стандарт, якого треба дотримуватися. Бізнес-план дозволяє краще зрозуміти та розподілити виробничі задачі  побачити як особисті, так і колективні перспективи,що відкриваються при його виконанні. Він допомагає розставити пріоритети та швидше прийти до поставленої цілі в розрахований час.

Таким чином, бізнес-план виступає ефективним інструментом побудови управління інноваційної діяльності, який дозволяє оцінити  сильні і слабкі сторони підприємства, а також проводити ефективний контроль за його розвитком, Бізнес план  є важливим для оцінки перспективності нового бізнесу на ринку, його впровадження дозволяє підвищити ефективність діяльності підприємства, оптимізувати витрати,покращити конкурентну позицію.

Науковий керівник к.б.н, доент Ситник Н.І.

Посилання

Македон В. В. Бізнес-планування: Навчальний посібник / В.В. Македон. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 236 с.

Pugachevs’ka, K.J. The value of business planning as a factor of economic activity in a market economy / K.J. Pugachevs’ka // Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny. – 2011. – vol. 21(1) – pp. 256-260.

Опубліковано

2016-05-08

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.