ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ

Автор(и)

  • М.І. Фортуненко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

За останні роки в Україні умови функціонування компаній на ринку стають дедалі складнішими  через слабку економіку, політичну кризу, зменшення купівельної спроможності населення, падіння валютного курсу, несприятливу економічну кон’юктуру і т.п. Існування багатьох підприємств швидкого харчування також опинилося під загрозою  через зменшення рентабельності спричинене, з одного боку,  зростанням  витрат на оренду приміщень, на закупку сировини, на оплату праці, а, з іншої сторони, зубожінням населення і зменшенням попиту традиційних груп споживачів. Конкуренція за покупця стає  жорсткішою і залишитися на ринку мають шанс лише сильні гравці. Питання підтримки конкурентоспроможності в галузі швидкого харчування набуває особливої актуальності. 

Не дивлячись на складні ринкові умови ресторанний бізнес залишається привабливим як довгострокова інвестиція з вірогідною прибутковістю в 15-20% або незалежно від збитковості як іміджевий інструмент його власника. За інформацією Асоціації ресторанного бізнесу України, темпи розвитку ринку ресторанних послуг коливаються в межах 15-30% на рік

Порівняно з іншими видами ресторанів заклади швидкого харчування мають певні переваги, які стають особливо важливими в умовах соціально-економічної кризи: порівняно низькі ціни, що досягається за рахунок самообслуговування клієнтів та обмеженого асортименту страв, географічна близькість до клієнта, зручне розташування, швидкість обслуговування, прогнозованість асортименту і ціни, демократичність та невимушеність обстановки і т.п [2].

Конкуренція між закладами швидкого харчування обумовлюється дією комплексу факторів. Фактори, які безпосередньо впливають на конкурентоспроможність закладів галузі  швидкого харчування можна віднести до однієї з трьох груп - виробничі, продуктові та маркетингові (табл.)

Таблиця

Фактори конкурентоспроможності закладів галузі  швидкого харчування

Виробничі 

Витрати на приготування  і швидкість приготування (час, щовитрачається на подачу їжі зводиться до 0-15 хв); -витрати на якість продукції; -дотримання технологій приготування , норм та стандартів.

Продуктові

Асортимент (чи існує вибір продукції для споживача);якість продукції (здорова їжа з органічних продуктів. завжди тільки свіжа продукція. не використовуються шкідливі для здоров'я хімічні добавки і  пластиковий посуд); - сертифікована якісна продукція.

Маркетингові

Доступна ціна, зручність онлайн-замовлення; цілодобова  доставка;зручна система розрахунку відвідувача не створює черг, зручна територіальна локація, система «wow&sorry» (націлена здивувати клієнта та миттєво виправити помилки для задоволення потреб);- приємна атмосфера;- можливість скористатися Wi-Fi у всіх ресторанах; відомість бренду.

Розроблено на основі [3]

Таким чином, до основних пріоритетів забезпечення конкурентоспроможності ресторану відноситься:  управління витратами на якість та управління якістю процесів і продукції. Увагу слід приділити розробці та вдосконаленню систем маркетингового просування продукції, роботи сервісних служб, використанню стандартів підприємств на продукцію та процеси виробництва. Регулювання вартості сервісу та якості є також пріоритетним видом діяльності. Велике значення мають вибір раціональних шляхів та засобів постачання продукції, обґрунтування способів та видів складування продукції, організація потоків руху продукції, забезпечення ефективної взаємодії всіх суб’єктів збутової системи. 

Науковий керівник: к.б.н, доцент Ситник Н.І.

Біографія автора

М.І. Фортуненко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

студент

Посилання

Література:

Ресторанне господарство в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourism-book.com/pbooks/book-57/ua/chapter-2112/

Сучасний стан та перспективи розвитку ресторанного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infotour.in.ua/shtal.htm

Переваги ресторанів швидкого харчування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://varenykytut.wordpress.com/category/еда

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.