МЕТОД АВС/АВМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ, ЯКОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Ірина Сергіївна Луценко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Українська наука та практика відкрила для себе логістику вже більше двадцяти років тому, але і до сіх пір  у більшості випадків українські підприємства сприймають логістику як  певний набір функцій (транспортування, складування, вантажопереробка, митне супроводження, управління запасами тощо). Між тим, хочеться, в наступний раз підкреслити, саме стратегічну роль логістики в сучасному бізнесі. Як відомо, під логістикою розуміють комплексне управління потоковими процесами, яке спрямоване на оптимальну їх інтеграцію в єдину систему і забезпечення ефективності та економічності функціонування окремих ланок потокового процесу та усієї системи в цілому. Виходячи з призначення логістики відносно до бізнесу, логістична стратегія підприємства має бути спрямована на підтримку корпоративної стратегії з ціллю оптимізації ресурсів логістичної системи при управлінні потоковими процесами.  Постійна оптимізація бізнес-процесів в логістичній системі з одного боку передбачає постійне управління витратами, а з іншого боку  - це щодення робота з підвищення якості  продукції. Основна ціль – це ефективне додавання вартості своїм продуктам, в продовж переміщення їх по ланцюгам поставок [1]., тобто забезпечення виконання логістичного міксу: необхідний товар у необхідному місці, у необхідний час, у необхідній кількості, за необхідною якістю, з оптимальними витратами та за оптимальною ціною та постійне підвищення продуктивності роботи логістичної системи в цілому.

На стратегічному рівні логістика спрямовується на досягнення необхідного рівня якості продукції на основі накопиченої підприємством компетентності. Основне питання при цьому полягає саме в утриманні рівноваги між очікуванням клієнтів та витратами які несе логістична система [1].

В бізнес-середовище методи калькуляції витрат відстають сьогодні від методів управління бізнесом. В результаті оцінка витрат не відповідає дійсності. Це призводить до появи викривленої інформації та як наслідок, до прийняття неадекватних управлінських рішень [2]. Для реалізації управління діяльністю логістичних систем на основі витрат використовуються два метода, що застосовуються послідовно, а саме метод виміру вартості продукції або послуг АВС(Activity-Based Costing), який заснований на діях та об’єктах витрат і метод АВМ(Activity-Based Management), який забезпечує аналіз АВС-інформації та формування управлінських дій. Багато менеджерів (особливо це стосується українських підприємств) вважають методи АВС/АВМ важкими для розуміння та застосування, крім того, серйозну проблему представляє обробка даних, які представляють АВС-системи. Без використання програмних систем якісно провести облік витрат, розрахунок собівартості та бюджетування на їх основі неможливо. Метод АВС дозволяє визначати ступінь відповідності між витратами, бізнес-процесами та кінцевою продукцією, а також виправляти розподіл ресурсів в логістичний системі. Він дає можливість визначити реальну вартість бізнес-процесів та собівартість товарів та послуг.

АВС –метод немає меж застосування, він є методом, на основі якого здійснюється управління діяльністю логістичної системи,  він розроблений як «орієнтований на дію»  та як доповнення до традиційних фінансових підходів і забезпечує:

‒ більш чіткий розподіл витрат на об’єкти витрат (продукцію, клієнтів, структурні підрозділи, обладнання тощо),  які потребують цих витрат;

‒ можливість аналізу причин появи втрат через дії, що виконуються в бізнес-процесах;

‒ обгрунтування рекомендацій щодо усунення «вузьких» місць логістичної системи та оптимізації витрат.

Розвтком АВС-методу став метод АВМ, він включає в себе проведення аналізу витрат, дій, прибутковості та якості. Інформаційною основою АВМ-метод використовує АВС-метод. Таким чином, побудова АВС/АВМ-системи, яка заснована на діях, може використовуватись як інструмент точного визначення вартості дій, бізнс-процесів та собівартості продукції (послуг) для управління діяльністю логістичної системи [2]. 

Потреба у новій управлінській парадигмі та нових принципах управління відчувається дуже гостро. Модель менеджменту, яка розроблена з врахуванням сучасних реалій бізнесу та заснована на таких корисних логістичних інструментах як АВС/АВМ-методи – це прямий шлях до підвищення ефективності бізнесу.

Біографія автора

Ірина Сергіївна Луценко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

к.е.н., доцент

Посилання

Література:

Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок/ Пер. с англ. В.С. Лукинского – СПб.: питер, 2006 – 720с.

Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005ю – 416 с.

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.