ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Т.Л. Зубко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",

Анотація

Високий рівень мінливості ринкового середовища зумовлюють провідне значення проблем розробки стратегічних рішень промислових підприємств на основі системного підходу. Це визначено тим, що стратегія підприємства являє собою систему заходів з оптимізації його діяльності, отже, найважливішим фактором виживання є стратегічне управління. Питання обґрунтування і вибору стратегії діяльності фірми постійно постає перед її керівним складом. На цей час не існує готових рецептів прийняття рішень, і жодний підхід не є універсальним. [1-4] Вибір і обгрунтування стратегічних рішень – складний процес дій. Необхідно врахувати фактичний стан підприємства, його перспективи розвитку, визначити найбільш вразливі місця, знайти можливі виходи із існуючого стану. Алгоритм обґрунтування стратегічних рішень наведено в [1, C. 32] та на наступному рисунку.

 

Рис. 1. Етапи прийняття стратегічних рішень (вдосконалено за [1])

Отже, як бачимо зі схеми, збільшення інноваційного потенціалу є основним засобом для кращого пристосування підприємства до невизначеності і мінливості зовнішнього середовища підприємства. У подальших дослідженнях доцільно продовжувати дослідження стосовно оцінки інноваційного потенціалу підприємства з урахуванням міжнародного досвіду у сфері інновацій.

Посилання

Зубко Т.Л. Алгоритм обґрунтування стратегічних рішень процесів розвитку // Т.Л. Зубко / Бизнес-Информ. – 2010. – №4(2). – С.31-35.

Нижник І.В. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств: методи та механізми підвищення [Текст] : [монографія] / І. В. Нижник; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 218 с.

Павлова В.А.Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, ефективність [Текст] : монографія / В. А. Павлова, В. В. Татарінов, А. Г. Жукова; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Д. : [б. в.], 2013. – 199 с.

Шкарлет С.М. Системно-універсальна діяльність підприємств: технологія формування інноваційного потенціалу [Текст]: монографія / Шкарлет С. М., Ладонько Л. С.; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів; Херсон: Вишемирський В. С., 2015. – 145 с.

Опубліковано

2016-05-08

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.